Hoppa till innehållet

02 apr 2024

Ny Svanenrapport från Globalfonden

Nu har vår Globalfond släppt sin senaste Svanenrapport!

I rapporten får du nya insikter och fördjupande inblickar i hur förvaltarna arbetar och väljer bolag. Men framförallt kan du läsa om vårt arbete inom hållbarhetsområdet. Upptäck rapporten här!

Ett bolag i fokus i rapporten är amerikanska Core & Main, som är marknadsledande inom produkter för vattenhantering. Bolaget spelar en viktig roll i att stödja hållbarhet och miljövänliga initiativ, och kan erbjuda produkter och lösningar som bidrar till att minska vattenförluster, förbättra energieffektivitet och hantera avloppsvatten på ett miljövänligt sätt.

Ett annat bolagscase i Globalfonden som uppmärksammas i rapporten är den Frankrikebaserade elektronikkoncernen Schneider Electric med 188 års erfarenhet, som har ett starkt fokus på lösningar inom flera kraftfulla tillväxttrender, såsom elektrifiering och energibesparingar, men även med en tydlig positionering inom digitalisering och automatisering.

Följ utvecklingen av de olika områdena inom ESG (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) i tidsordning kopplat till deras inverkan och i vilken ordning de påverkat aktieavkastning historiskt och hur förvaltarna tror
de kommer att påverka aktieavkastning framgent.

Läs också om det ökande hotet mot en av jordens viktigaste resurser, vatten. Få en uppdatering om vad som händer inom hållbarhetsområdet i stort —  det och mycket mer finns i den senaste Svanenrapporten.

Öppna rapporten här

Svanen Blädder (3)

"Vår tro på hållbarhet är starkare än någonsin, men termen ESG som den används idag menar vi saknar relevans."

– Lars Johansson, förvaltare D&G Global