Hoppa till innehållet

07 dec 2022

Didner & Gerge Småbolagsfond - 10 år

Didner & Gerge Småbolag fyller snart 10 år. Långsiktigt sparande i aktier har historiskt sett visat sig vara en bra sparform jämfört med andra investeringsalternativ. Just långsiktighet är centralt för oss på Didner & Gerge och vi undviker att spekulera i kortsiktiga börsrörelser. Avkastningen från aktiv förvaltning bör enligt vår mening mätas över längre perioder.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 7 december 2018.

Den 23:e december 2008 startades Didner & Gerge Småbolag och vi närmar oss vårt tioårsjubileum. Sedan start och fram till sista oktober 2018 har Stockholmsbörsen utvecklat sig och har under samma period stigit +507%. Slutligen kan vi konstatera att under denna mätperiod har Didner & Gerge Småbolag stigit +671%. Annorlunda uttryckt så har den genomsnittliga årliga avkastningen sedan start för Didner & Gerge Småbolag uppgått till 23,1%. Mätt i form av SIX Return Index Mät i form av Carnegie Small Cap Return (CSRX) Index Vi är glada att konstatera att under denna mätperiod har vi lyckats prestera en bättre avkastning än relevanta jämförelseindex. Inför det stundande tio års-jubileet har vi studerat vilka aktier som bidragit mest till fondens utveckling under dessa år. Ser vi till vilka aktier som gynnat fondens mest under enskilda år så bidrog företaget Hexpol mycket i fondens tidigare dagar. Det sammanföll i tid med Hexpols avknoppning från Hexagon.  Vidare gav de danska bankerna Sydbank och Jyske Bank ett markant bidrag till fondens utveckling under 2013-2014, då de återhämtade sig från de kraftiga kreditförluster som inträffade på den danska marknaden i spåren av finanskrisen. Det är värt att notera att sex av de åtta bolag som bidragit mest till fondens utveckling under dessa tio år fortfarande finns kvar i portföljen, en indikation på långsiktigheten i vår investeringsfilosofi. De tre aktier som bidragit mest till fondens utveckling under dessa tio år är Lagercrantz, Lifco och Indutrade. Tittar vi närmare på dessa tre bolag kan vi notera flera likheter:

  • De är decentraliserade, med en tydlig ambition att hålla nere storleken på sina huvudkontor, i syfte att ha beslutsfattande nära själva affären
  • De är frekvent förvärvande med en tydlig tanke om vad som är ett rimlig pris att betala för tillgången som köps
  • De har ambitionen att agera på nischmarknader, där ledningen ska ha en möjlighet att särskilja sig gentemot konkurrenterna

Den aktie som bidragit allra mest till vår avkastning under dessa tio år är Lagercrantz. Det är värt att nämna att bolaget har haft samma VD och samma grundsyn på sin affär under dessa år – if it’s not broken, don’t fix it”, som det brukar heta utomlands. Vi kallar det för långsiktighet.  

 

Med förhoppning om fortsatt förtroende,

Carl Gustafsson & Kristian Åkesson  

 

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå hos fondbolaget på www.didnergerge.se eller tel: 018-640 540.  

Se förvaltarna Carl Gustafsson och Kristian Åkesson presentera fonden vid vår andelsägarträff den 26 november i Uppsala

Läs mer om Småbolagsfonden

Om du har frågor kring Småbolagsfonden eller våra andra fonder är du alltid välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig.