Hoppa till innehållet
Tidigare resultat - Small and Microcap

Tidigare resultat

Tidligere resultater / Past performance / Aiempi kehitys

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år sedan starten 2014 i förhållande till sitt jämförelseindex. Det kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare och jämföra det med jämförelseindex.

Fonden startade 2014-08-28. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Historiska resultatscenarier

Historiske resultatscenarier / Historical performance scenarios / Historialliset kehitysskenaariot

2023