Hoppa till innehållet

14 nov 2023

Fondrapporter för oktober

Oktober präglades av Hamas fruktansvärda terrordåd i Israel med stort mänskligt lidande som följd.

Det kastade även skuggor i den ekonomiska sfären, där oron som följde bidrog till stigande oljepriser och räntor, och fallande aktiekurser. Här hemma i Sverige och Norden öppnade många av portföljinnehaven sina böcker, med överlag goda kvartalsrapporter. Läs mer i fondrapporterna för oktober!

D&G Aktiefond

Oktober dominerades för Aktiefondens del av företagens rapporter för årets tredje kvartal. AAK, Nordnet och Essity var de största positiva bidragsgivarna under perioden. Fortnox, Bravida och Swedbank bidrog mest negativt. Rapporterna för fondens innehav var som helhet bra och bidrog därmed till att fonden utvecklades bättre än index under perioden. Till de bolag som stack ut positivt hör AAK, Essity, Lindab och Nordnet. Specialfettbolaget AAK har haft ett starkt år på börsen drivet av bland annat ökad försäljning av specialprodukter och produktivitetsförbättringar Koncernen har goda förutsättningar att fortsätta leverera bra resultat framöver och har även ambitiösa hållbarhetsmål. Aktiefonden var ner 2,2 procent i oktober.

LÄS MER I AKTIEFONDENS MÅNADSRAPPORT

D&G Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i oktober av kursutvecklingen i Nolato, Biotage och Bonesupport. I andra änden återfinner vi EPRO, Vitec och Lagercrantz.

Se Småbolagsfondens förvaltare Kristian och Erik på årets Andelsägarträff i Uppsala

Programvarubolaget Vitec presenterade återigen en stark rapport med hög tillväxt och god lönsamhet. Vitec fortsätter att göra förvärv, och det senaste tillskottet i form av nederländska Memorix medför ytterligare tillväxtmöjligheter utanför Norden. Trots ett utmanande marknadsklimat, kom även ventilationsbolaget Lindab med en stark kvartalsrapport. Förvaltarna anser att det tredje kvartalet ytterligare bevisar att Lindab är på rätt väg mot att nå målet att omsätta 20 miljarder kronor med en rörelsemarginal om minst 10 procent år 2027.

Läs om Lindabs hållbarhetsprofil i vår nya broschyr Resilient World

En nyhet i portföljen är det svenska läkemedelsbolaget Sobi, specialiserat på sällsynta och svåra sjukdomar. Försäljningen sker över hela världen. Sobi har en spännande utveckling framför sig och bolagets affärsmodell ger upphov till god tillväxt och höga marginaler. Småbolagsfonden sjönk med ­1,5 procent i oktober.

LÄS MER I SMÅBOLAGS MÅNADSRAPPORT

D&G Global

Under oktober skedde tre större förändringar i Globalfondens portfölj. Efter att den långa godkännandeprocessen för Broadcoms uppköp av Globalfondens innehav VMware såg ut att nå sitt slutstadium, och VMwares aktiekurs närmat sig budvärdet, valde förvaltarna att sälja ut kvarvarande aktier. De avyttrade även innehavet i Prudential, som inte till fullo fått den positiva utveckling givet de senaste årens renodling av verksamheten. En nyhet är också nVent Electric, som är snabbväxande inom produkter till datacenter, kraftförsörjning och smarta byggnader. 77 procent av bolagets försäljning är produkter som används i förnybara energikällor eller för ökad energieffektivitet, exempelvis vätskekylning av datacenter. Bolaget har som mål att 90 procent av alla nya produkter ska ha en positiv hållbarhetspåverkan år 2030. Avkastningsmässigt stack mer konjunkturberoende företag ut, där lageravveckling i distributörsledet för stunden påverkar försäljningen. Däribland Aalberts, Shoals Technologies Spirax-Sarco Engineering och Zebra Technologies. I den positiva vågskålen utmärkte sig två bolag med starka och dynamiska företagsberättelser: Japan Exchange Group och Novo Nordisk. Även två av fondens största positioner Fairfax Financial och Fiserv, uppvisade god avkastning under månaden. Global var ner 2,7 procent i oktober.

LÄS MER I GLOBALS MÅNADSRAPPORT

D&G Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcap under månaden var komponent- och systemtillverkaren AQ Group, svenska teknikkonsulten Devport och den tyska mjukvaruutvecklaren Atoss. AQ Group har sedan starten 1994 visat en stadig och snabb tillväxt med god lönsamhet. Under månaden rapporterade koncernen en fortsatt stark resultatutveckling för årets tredje kvartal. Devport rapporterade fortsatt försäljningstillväxt i det tredje kvartalet, även om en svagare konjunktur dämpat efterfrågan inom segmentet produktutveckling. Digitala lösningar och produktionsutveckling uppvisade dock en stark tillväxt. Även Atoss rapporterade en stark utveckling för det tredje kvartalet, med en försäljningstillväxt på över 30 procent. Det var det 46:e kvartalet på raken med ökad försäljning. Tre av de svagaste innehaven under perioden var Bakkafrost, Aalberts och Interpump. Både Aalberts och Interpumps aktiekurser har påverkats av oro kring konjunkturen under oktober månad. Small and Microcap backade 6,5 procent i oktober.

LÄS MER I SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT

D&G US Small and Microcap

US Small and Microcaps bästa bidragsgivare i oktober var hospis- och rörmokerikoncernen Chemed, trotjänaren secondhandkedjan Winmark och bygg- och tjänsteleverantören Comfort Systems.

Se US Small and Microcaps presentation på Andelsägarträffen

Chemed rapporterade under månaden bättre siffror än vad marknaden hade förväntat vilket fick aktien att stiga.

Ny fond! Läs om Jessicas och Linns kommande lansering

Winmark rapporterade goda siffror för det tredje kvartalet samt en stor extrautdelning. Även Comfort Systems rapporterade starka kvartalssiffror under månaden och gav positiva utsikter för nästkommande år, vilket fick aktien att stiga. Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden var Kinsale och ATS. Fonden hade en negativ utveckling under månaden.

LÄS MER I US SMALL AND MICROCAPS MÅNADSRAPPORT