Hoppa till innehållet

Vår ersättningspolicy är förenlig med vårt hållbarhetsarbete. När vi bestämmer rörlig ersättning tar vi hänsyn till att den anställda följer interna regler, instruktioner och förfaranden och respekterar regler och förfaranden om uppförande mot kunder tillika andelsägare.

Fondförvaltarna förväntas även följa vår hållbarhetspolicy för hur hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut. Det gäller bland annat exkludering av vissa sektorer och att interagera med bolagen för att påverka dem att uppmärksamma och minska hållbarhetsrisker i sin verksamhet.