Hoppa till innehållet
Tidigare resultat - Småbolag

Tidigare resultat

Tidligere resultater / Past performance / Aiempi kehitys

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren i förhållande till sitt jämförelseindex. Det kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare och jämföra det med jämförelseindex.

Fonden startade 2008-12-23. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Historiska resultatscenarier

Historiske resultatscenarier / Historical performance scenarios / Historialliset kehitysskenaariot

2023