Hoppa till innehållet

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Två kvinnor

Varför investera i vår globala hållbarhetsfond?

  • Anpassningsbara bolag i strukturell tillväxt
  • Bolag med lösningar på viktiga samhällsutmaningar
  • Noggrant utvalda småbolag från hela världen
  • Rutinerat förvaltarteam med historik av stark avkastning till en lägre risk jämfört med marknaden

Utveckling

Månadsrapporter Aktiefond

Här finner du fondens senaste månadsrapporter. Fler rapporter hittar du under Fondrapporter.