Hoppa till innehållet

Resilient World Small Cap investerar hållbart och är klassificerad som en artikel 9-fond enligt EU:s regelverk om hållbarhetsupplysningar, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Alla investeringar görs dessutom i bolag som uppvisar Strong Sustainability Practice enligt Svanens kriterier.

Bolagen analyseras efter vad de gör och hur de gör det. För att ingå i fonden måste ett bolag uppfylla dessa krav:

  • Minst 50 procent av intäkterna från bolagets produkter eller tjänster ska kunna kopplas till ett eller flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.
  • Affärsmodellen ska vara uthållig och anpassningsbar. Med det menar vi att bolaget ska ha finansiell styrka, en stark marknadsposition och en ledning och ägare som styr bolaget långsiktigt och tar hänsyn till bolagets intressenter.