Hoppa till innehållet

03 mars 2023

Kvinnliga portföljförvaltare – en bristvara år 2023?

Få kvinnor är fondförvaltare idag, i Sverige såväl som i övriga världen. Vi har pratat med Didner & Gerges vd och kvinnliga förvaltarteam om synen på yrket och om hur fler kvinnor ska vilja bli förvaltare.

”Var finns alla kvinnor?” var rubriken för en artikel om bristen på jämlikhet i fondbranschen i Financial Times i höstas. Frågan kan vara berättigad – i en bransch som ofta lägger stor vikt vid hållbarhet i de bolag som tas in i fondportföljerna. Financial Times-artikeln är mycket kritisk och efterlyser en mer jämställd fördelning, och pekar på att även om det sker framsteg så går det alltför långsamt.

Kvinnliga fondförvaltare – en bristvara?

Globalt sett är idag 12 procent av alla portföljförvaltare kvinnor. Även här hemma i Sverige är fondförvaltning en huvudsakligen manlig sysselsättning. En undersökning gjord av fondanalysföretaget Morningstar i år visar att motsvarande andel är nio procent på den svenska marknaden. Sett till det svenska fondkapitalet, förvaltas cirka åtta procent av kvinnor. Tar vi med förvaltningsteam som inkluderar en kvinna (men där hon inte är ansvarig förvaltare) ökar andelen till 22 procent.

Kvinnor i ledningen

Fondbolaget Didner & Gerge sticker ut positivt i det här sammanhanget, med en femtedel kvinnliga förvaltare, och är därmed det oberoende fondbolag som har bland den största andelen kvinnliga förvaltare. Mer än 50 procent av de anställda totalt i bolaget är dessutom kvinnor, fem av sex i ledande befattning är kvinnor och bolaget har en kvinnlig VD.

– Jämställdhet i fondbranschen är en viktig fråga och jag är stolt över att vi ligger i framkant här. Vi ser att våra kunder vill att deras sparande förvaltas av både kvinnor och män. Vi har därför som mål att öka andelen fonder som förvaltas av kvinnliga förvaltarteam. En positiv effekt är också om vi kan inspirera fler kvinnor att söka sig till finansbranschen och förvaltaryrket. Det har sagts förut men jag kan inte nog understryka att det är viktigt med förebilder, säger Helena Hillström, vd för Didner & Gerge.

Finns det då någon skillnad i avkastning beroende på förvaltarens kön?

Flera studier visar att fonder med manliga och kvinnliga förvaltare överlag genererar lika bra (eller lika dålig) avkastning. Men i tider med ovanligt stora svängningar på aktiemarknaderna kan det finnas skillnader.

2020, under coronapandemins första år, synade den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs 496 amerikanska large-cap-fonder. De som styrdes av kvinnliga eller blandade förvaltarteam presterade klart bättre och hade i högre utsträckning valt ”rätt” bolag i sina fonder under året än de som enbart hade män vid rodret. 

Även under börsturbulensen 2018, då världsindex backade 8,9 procent, hörde fonder med kvinnliga förvaltare till vinnarna.

Även om Goldman Sachs studie enbart inriktar sig på enstaka år under en femårsperiod, kan den ge vid handen att en förvaltarmiljö med mer balans i könsfördelningen skapar bättre förutsättningar för att leverera goda resultat. Att fler perspektiv och olika bakgrunder kan leda till bättre investeringsbeslut över tid.

Sunda amerikanska småbolag

Didner & Gerges amerikanska småbolagsfond, US Small and Microcap, förvaltas av duon Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson.

Fonden klarade sig väl under det mycket tuffa börsåret 2022, då Nasdaq-börsen gick ner med över 30 procent. Absolutavkastningen gynnades av att dollarkursen stärktes mot den svenska kronan under året. Men fonden gick också betydligt bättre än sitt jämförelseindex 2022 på grund av sunda bolagsval. 

– Dels beror det på att den typen av bolag vi tittar på är lönsamma, har starka kassaflöden, starka balansräkningar – så vi hade inte problem orsakade av att räntan gått upp som bolag med stora lån hade. Många av våra innehav har nettokassa. Vi tittar på bolag vi kan äga långsiktigt, som jobbar på i egen takt och växer, men inte supersnabbt. Vi kan se att de bolag som fick en sättning under 2022 var sådana som ofta har vuxit snabbt på lånade pengar, och den typen av bolag investerar vi inte i, säger Linn Hansson.

Jessica berättar att de alltid aktivt ställer frågor till bolagen om hur de arbetar med diversifiering och vilken andel kvinnor de har på ledande befattningar och i styrelsen. 

– Det är mycket positivt när företag har en hög andel kvinnor ,och många av våra innehav har också uttalade mål för att öka den andelen, säger hon.

Lyssna in på podden med US Small and Microcap

Vad är det bästa med att vara förvaltare?

– Det är ett stimulerande och fritt jobb som passar både män och kvinnor. Jag har arbetat med förvaltning sedan 2015 och för mig började det med ett stort intresse för siffror. Det är kul att hitta och analysera bolag och se när de växer. Det finns hela tiden nya bolag att analysera, och i takt med att världen hela tiden förändras behöver man omvärdera sina analyser. Som förvaltare ser jag konkreta resultat av mitt arbete i fonden, något som är spännande och som driver mig. Än så länge domineras branschen av män men den stereotypa bilden av yrket som maskulint stämmer inte längre, och jag hoppas att fler tjejer kommer att vilja bli förvaltare i en snar framtid, säger Jessica.    

Läs mer om jämställdhet i fondbranschen här:

Morningstar Citywire Institutional Investor Bloomberg Financial Times