Hoppa till innehållet

06 mars 2024

Därför behövs fler kvinnor i fondbranschen

Alla vinner på mångfald – ändå förvaltas en stor del av fondkapitalet av ojämställda team. Trots framsteg går det för långsamt, visar ny statistisk.

Fondbranschen har ett allvarligt jämställdhetsproblem, skriver den amerikanska ekonomisiten Bloomberg News, och uppmanar investerare att kräva mer könsbalanserade förvaltarteam.

Tittar vi på både global och svensk data om andel kvinnliga förvaltare ser det ut att stämma.

I fondbevakaren Citywires globala databas finns 28 542 aktivt förvaltade fonder registrerade i slutet av 2023 – med ett kapital på sammanlagt 17 biljoner dollar. Av dessa förvaltas 5 166 fonder av en eller flera kvinnor, eller av ett team bestående av både kvinnor och män. Siffrorna visar att det också är svårare att få kvinnor att stanna kvar. Personalomsättningen bland portföljförvaltare var 28 procent för män jämfört med 42 procent för kvinnor år 2022.

Utvecklingen stannar av

Sedan 2016 har ökningen av andelen kvinnor som förvaltar fonder stagnerat. Av drygt 18 000 förvaltare registrerade i Citywires databas var 12,1 procent kvinnor 2023, en ökning med blygsamma 0,01 procent sedan året innan.

Några länder sticker ut positivt och har en större andel kvinnliga förvaltare: Taiwan 29 procent, Hongkong 25 procent, Spanien och Italien 21 respektive 20 procent. Sverige ligger långt bakom. En undersökning gjord av fondanalysföretaget Morningstar visar att andelen kvinnliga förvaltare på den svenska marknaden var nio procent 2023. Sett till det svenska fondkapitalet, förvaltades cirka åtta procent av kvinnor.

Tar vi med förvaltningsteam som inkluderar en kvinna (men där hon inte är ansvarig förvaltare) ökade andelen till 22 procent.

Kvinnor i ledningen

I det här sammanhanget har Didner & Gerge en fördel; två av våra sex fonder förvaltas av kvinnor. Vi hör därmed till de oberoende fondbolag i Sverige som har störst andel kvinnliga förvaltare.

Didner & Gerges topprankade förvaltarduo Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson förvaltar både den amerikanska småbolagsfonden US Small and Microcap och den nystartade globala hållbarhetsfonden Resilient World Small Cap.

– Vi ställer alltid frågor till bolagen vi investerar i om hur de arbetar med diversifiering och vilken andel kvinnor de har på ledande befattningar och i styrelsen. På stämmor röstar vi också för fler jämlika styrelser. Det är mycket positivt när företag har en hög andel kvinnor, och många av våra innehav har uttalade mål för att öka den andelen, säger Jessica.

Vad är det bästa med att vara förvaltare?

– Det är ett stimulerande och fritt jobb som passar både män och kvinnor. Jag har arbetat med förvaltning sedan 2005 och för mig började det med ett stort intresse för siffror. Det är kul att hitta och analysera bolag och se när de växer. Det finns hela tiden nya bolag att analysera, och i takt med att världen hela tiden förändras behöver man omvärdera sina analyser. Som förvaltare ser jag konkreta resultat av mitt arbete i fonden, något som är spännande och som driver mig. Än så länge domineras branschen av män men den stereotypa bilden av yrket som maskulint stämmer inte längre, och jag hoppas att fler tjejer kommer att vilja bli förvaltare i en snar framtid, säger hon.    

Viktiga förebilder

Grundat av två män, har Didner & Gerge en kvinnlig vd sedan 2012. Av sammanlagt åtta medarbetare med chefs- eller funktionsansvar är fem kvinnor.

– Jämställdhet i fondbranschen är en viktig fråga och jag är stolt över att vi ligger bra till här. Vi ser att våra kunder vill att deras sparande förvaltas av både kvinnor och män. En positiv effekt är också om vi kan inspirera fler kvinnor att söka sig till finansbranschen överlag och förvaltaryrket specifikt. Det har sagts förut men jag kan inte nog understryka att det är viktigt med förebilder, säger Helena Hillström, vd för Didner & Gerge.

Blandade team förvaltar bäst

Flera studier visar att fonder med manliga och kvinnliga förvaltare överlag genererar lika bra (eller lika dålig) avkastning, men att team med både män och kvinnor överlag presterar bättre.

I tider med ovanligt stora svängningar på aktiemarknaderna kan skillnaden bli påtaglig. Under 2020, coronapandemins första år, synade den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs 496 amerikanska large cap-fonder. De som styrdes av kvinnliga eller blandade förvaltarteam presterade klart bättre och hade i högre utsträckning valt ”rätt” bolag i sina fonder under året än de som enbart hade män vid rodret. Under börsturbulensen 2018, då världsindex backade 8,9 procent, hörde fonder med kvinnliga förvaltare till vinnarna.

Även om Goldman Sachs studie enbart inriktar sig på enstaka år under en femårsperiod, kan den ge vid handen att en förvaltarmiljö med mer balans i könsfördelningen skapar bättre förutsättningar för att leverera goda resultat. Att fler perspektiv och olika bakgrunder kan leda till bättre investeringsbeslut över tid.

Läs mer om (bristen på) jämställdhet i fondbranschen här:

Citywire

Bloomberg News