Hoppa till innehållet

11 mars 2022

Enklare att granska hållbara finansiella produkter

En ny EU-förordning ska reglera det snabbt växande utbudet av hållbara finansiella produkter.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 11 mars 2021.

Investeringar i hållbara tillgångar har vuxit kraftigt det senaste decenniet. Enligt fondanalysföretaget Morningstar ökade antalet tillgängliga hållbarhetsfonder i USA med 30 procent bara under 2020.* Sedan 2010 har utbudet fyrfaldigats. Även i Europa har utbudet ökat explosionsartat, och under 2020 slog europeiska hållbara fonder nya rekord när det gäller inflöden, förvaltat kapital och produktutveckling.** Fram tills nu har det stått var och en mer eller mindre fritt att själva definiera vad som är en hållbar investering. Men med ett nytt regelverk, som går under namnet EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, ökar transparensen. Fondbolag och andra finansiella aktörer behöver nu, utöver tidigare krav på att redovisa uppföljning av fondernas hållbarhetsarbete, samla in data om och redovisa hur olika miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor även kan påverka fondens avkastning.

Läs också: Hållbara affärsmodeller - Modeord eller mission

Hänsyn till hållbarhet

Alla finansiella produkter kommer att kategoriseras som antingen mörkgröna, ljusgröna eller övriga. En ljusgrön produkt ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, medan en mörkgrön produkt går ett steg längre och har hållbara investeringar som sin målsättning. – Didner & Gerges fem fonder kategoriseras alla som ljusgröna. För fondsparare blir den stora skillnaden att man nu får tillgång till utförligare och mer jämförbar information. Sedan tidigare tar våra fonder stor hänsyn till dessa frågor i förvaltningen, säger Mathilda Larsson, hållbarhetskoordinator på Didner & Gerge. Se mer info på respektive fonds sida

Valet av sparande viktigt i den gröna omställningen

De nya reglerna trädde i kraft den 10 mars och är en del i EU:s ”gröna giv”. Centralt i detta är att Europa ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050, i enlighet med EU:s åtagande i Parisavtalet. Den finansiella sektorn har pekats ut som en viktig motor i den hållbara omställningen och det finns en bred samsyn om att finansmarknaden kan ha ett avgörande inflytande. Till exempel spelar banker en viktig roll i att finansiera hållbara verksamheter och kan ställa krav på de företag de lånar ut pengar till. Fondbolag som Didner & Gerge kan ha ett påtagligt inflytande genom valet av de bolag som tas in i portföljerna och den hänsyn dessa tar till kommande generationers behov. – Tillgången på data är fortfarande bitvis bristfällig - en del bolag är ännu inte transparanta kring sina hållbarhetsrisker. Men det här är ett välkommet första steg i att öka transparensen mot kunderna när det kommer till hållbarhet, och att få bolag att ställa om sina verksamheter till att främja miljö- och sociala egenskaper och rapportera hållbarhetsdata på ett konsistent sätt. Det blir svårare för oseriösa aktörer att ’grönmåla’ sina produkter, säger Mathilda.

*"Sustainable Funds U.S. Landscape Report. More funds, more flows, and impressive returns in 2020", Morningstar 10 februari 2021. **Bioy, H., "2020: Ett år av nya rekord för europeiska hållbara fonder", Morningstar 10 februari 2021