Hoppa till innehållet

13 juni 2022

Fortsatt stora svängningar - Fondrapporter för maj

De kraftiga rörelserna på världens aktiemarknader och på Stockholmsbörsen fortsatte i maj. Efter en nedåtgående trend under månadens första hälft återhämtade sig börserna, och avslutade till slut månaden i princip oförändrat. Fyra av fem av Didner & Gerges fonder slog sina jämförelseindex i maj.

Didner & Gerge Aktiefond

H&M, Embracer, och OX2 bidrog mest positivt till fondens utveckling i maj medan Hexagon, Dometic och Lindab drog ner. Sandvik, som är ett större innehav i fonden, höll kapitalmarknadsdag under månaden och meddelade en höjd tillväxtambition till 7 procent per år, från tidigare mer än 5 procent. Sandvik har en mycket stark position inom produkter och tjänster till gruvindustrin. Elektrifiering, automation och digitalisering påverkar gruvindustrin i allt större utsträckning, och har potential att leda till mycket stora effektivitetsvinster bland annat då man kan spara in på kostsam ventilation i driften av gruvan. Sandvik ser potential för en 60 procent större marknad för sina lastare när de elektrifieras. Efterfrågan på metaller förväntas även fortsätta öka kontinuerligt. Det entreprenörsdrivna windspelbolaget Embracer är väl positionerat för de förändringar som sker i branschen, exempelvis med avseende på digitalisering av försäljningskanaler och en stor efterfrågan på bra innehåll från nya tjänsteplattformar. Embracer rapporterade sitt sista kvartal för det brutna räkenskapsåret 2021/2022 under månaden. Bolaget fortsätter att ta steg mot betydligt högre intjäningsnivåer och kassaflöden, vilket skulle motivera en högre värdering. Aktiefonden slutade månaden oförändrad i maj, att jämföra med index som föll -1,1 procent under samma period.

Läs mer i den senaste månadsrapporten  

Didner & Gerge Småbolag

Fonden gynnades i maj av kursutvecklingen i Embracer, Elekta och Hexpol, medan bland andra Lindab, Nolato och Rejlers drog ner.

Se också: Småbolagsfonden i topp i år

Det medicintekniska bolaget Getinge är ett nytt innehav i fonden. Getinge har under ledning av nuvarande VD gjort en imponerande turnaround med en ökande tillväxttakt med stigande marginaler och numera en betydligt bättre balansräkning. Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2022 blev en stor besvikelse och aktien bestraffades hårt. Som så många andra bolag drabbades man av komponentbrister och nedstängningar i Kina vilket ledde till ett försäljningsbortfall på uppskattningsvis 300MSEK. Småbolagsfondens förvaltare ser det som ett attraktivt läge att investera i ett bolag med fina framtidsutsikter till en attraktiv värdering på grund av kortsiktiga problem. Hexpol redovisade ett resultat som var betydligt bättre än väntat trots tuffa förutsättningar, med en svag bilindustri, volatila råvarumaterialpriser och störningar i försörjningskedjor. Bolaget är en polymerkoncern med starka marknadspositioner inom sina nischer. 2021 var det bästa året hittills för Hexpol och Q1 2021 det bästa kvartalet hittills och detta utan att bilindustrin gått på helfart.  Fonden ökade innehavet i Hexpol under månaden. Det finska spelbolaget Rovio redovisade en exceptionellt stark spelförsäljningstillväxt på hela 26 procent i det första kvartalet – anmärkningsvärt starkt givet en svag mobilspelsmarknad och där flera mobilspelsutvecklare redovisat en negativ organisk tillväxt under samma period, skriver Småbolagsfondens förvaltare i den senaste månadsrapporten. Rovios Angry Birds-spel fortsätter att leverera en god tillväxt och en framgångsrik lansering av det nya Angry Birds Journey bidrog till tillväxten och lovar gott för framtiden. Under året väntas fler spelsläpp. Givet sin starka balansräkning och nettokassa ser fonden möjligheter för Rovio att göra intressanta förvärv, om rätt tillfälle dyker upp. Rovio är den aktie i Småbolagsfonden som gått bäst i år med en uppgång på över +37 procent. Största köp under månaden har skett i Getinge, Sweco och Hexpol. Fonden har bland annat minskat i Bonava, Heba och Nolato, och sålt hela innehaven i Pexip och Elanders. Småbolagsfonden sjönk marginellt -0,2% i maj vilket kan jämföras med jämförelseindex som sjönk -2,2%. Därmed har Småbolagsfonden per månandens utgång sjunkit 19,2% i år att jämföra med index som gått ner 22,1%.

Läs mer i den senaste månadsrapporten  

Didner & Gerge Global

I slutet av maj lade chiptillverkaren Broadcom ett bud på Globalfondens portföljbolag VMware (klustret digitala produkter & tjänster). Uppköpserbjudandet är en mix av kontant betalning och aktier i Broadcom och värderar VMware till drygt 61mdr dollar, ca 50 procent över aktuell börskurs vid tillfället. Globalförvaltarna anser att VMware är ett företag med en blomstrande framtid men eftersom aktiemarknaden värderade bolaget lågt så är budpremien på 50 procent till och med över vad som kanske kunde förväntas. Förvaltarna kommer att noga följa den aktuella kursens differens mot budnivån och utifrån detta om möjligt justera portföljvikten något. Bland övriga bolag som bidrog mest till avkastningen fanns Shoals (miljö- och energiteknik), Ameresco (miljö- och energiteknik) samt Nexon (digitala produkter & tjänster). I den andra änden återfinner vi Salesforce (digitala produkter & tjänster), WSP (miljö- & energiteknik) samt Zebra Technologies (digitala produkter & tjänster).

Lyssna in på podden med Globalförvaltarna som intervjuas av Placera

Under månaden sålde fonden ut den sista kvarvarande posten i Oatly. Flera omständigheter, däribland en fabriksbrand, kraftigt höjda spanmålspriser och leverensproblem fick förvaltarna att anse att tidpunkten för och nivån på bolagets framtida lönsamhet var alltför osäker. Innehavet i Oatly var under hela Globalfondens ägande portföljens minsta. Förutom denna förändring minskade fonden även något i Fairfax Financial (klustret Kapitalallokerare) efter god kursutveckling (det är dock fortfarande fondens största position). De ökade positionen i det relativt nya innehavet Eurofins Scientific (hälsovård- & medicinteknik), samt i Qiagen (hälsovård & medicinteknik) och Aalberts (miljö & energiteknik). Globalfonden steg marginellt med 0,2 procent i maj, medan jämförelseindex stog stilla under samma period.

Läs mer i den senaste månadsrapporten

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcaps avkastning under månaden var Embracer, Antares Vision och Paradox Interactive. Italienska Antares Vision är en av världens ledande tillverkare av Track & Trace-lösningar till läke- och livsmedelsindustrin. Bolaget tillverkar både maskiner och mjukvara som hjälper kunderna att kunna följa och spåra en vara från det att den tillverkas och paketeras tills den når slutkund. Antares tillhandahåller också maskinvisionssystem, som hjälper till med kvalitetskontroll i kundernas produktionslinjer. Produktförfalskningar är tyvärr ett ökande problem både för läkemedel och livsmedel. Efterfrågan på Antares lösningar drivs därför både av ökade regulatoriska krav och av kundernas egna behov att kunna garantera kvaliteten på sina produkter. Den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive har över fem miljoner aktiva spelare i månaden och över 20 miljoner registrerade spelarkonton, och spelarbasen har de senaste fem åren vuxit cirka 30 procent per år. Paradox spelportfölj inkluderar framgångsrika titlar som Cities Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron och Stellaris, vilka normalt hör till de 100 mest spelade titlarna på Steam, trots att det är 5-8 år sedan vissa av spelen först släpptes. Tre av de svagaste innehaven under perioden var teknikleverantören Tracsis, mattilverkaren Victoria, och enzymproducenten ArcticZymes. Under maj månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande 2,6 procent. Fondens jämförelseindex backade under denna period -0,4 procent.

Läs mer i den senaste månadsrapporten  

Didner & Gerge US Small and Microcap

Bland US Small and Microcaps bästa bidragsgivare i maj kan nämnas isoleringsbolaget Installed Building Products, elektronikbolaget Littelfuse samt cleantechbolaget Ameresco. Installed Building Products, IBP, gynnas av ökade krav på isolering i hus, för att göra dem mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen. IBP leds idag av grundarens son Jeff Edwards, som dessutom är bolagets största aktieägare. Precis som fondens andra innehav är IBP välskött, lönsamt och har starka kassaflöden.

Lyssna in på podden med förvaltarna Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson

Littelfuses säkringar och kretsskydd till elektronik, bilar och industriella applikationer utgör en viktig del av slutprodukterna de används i, men utgör en låg kostnad av produktens totala värde. Priserna pressas därför inte lika hårt. Tillsammans med skalfördelar ger detta en förklaring till bolagets höga marginaler. Bolaget har fortsatt goda möjligheter till förvärvsdriven tillväxt. Ameresco gynnas av ett ökat miljöfokus och behovet att minska jordens koldioxidutsläpp. Med inriktning på design, installering och ägande av miljövänliga energilösningar erbjuds den bästa lösningen utifrån kundens behov, önskemål och kapacitet. Bolaget är välskött, lönsamt och har en stark bolagskultur präglat av grundaren och VD:n George Sakellaris. Till de sämre bidragsgivarna under månaden hörde fintechbolaget Computer Services och fertilitetsbehandlingsbolaget Progyny. Fonden hade en negativ utveckling under maj månad.

Läs mer i den senaste månadsrapporten