Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Tidigare resultat

Tidligere resultater / Past performance / Aiempi kehitys

Här publiceras tidigare resultat för Aktiefonden i enighet med vad som anges i fondens PRIIP KID (faktablad).

Aktiefonden priip kid tidigare resultat. Diagram
Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren i förhållande till sitt jämförelseindex. Det kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare och jämföra det med jämförelseindex.

Fonden startade 1994-10-21. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Se fondens faktablad (per 22 maj 2023)

 

Historiska resultatscenarier

Historiske resultatscenarier / Historical performance scenarios / Historialliset kehitysskenaariot

Här kommer tidigare resultatscenarier för fonden att publiceras. För närvarande finns inga tidigare resultatscenarier publicerade.