Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Schablon- istället för vinstskatt

Kapitalet på ett investeringssparkonto schablonbeskattas årligen. Skatten på ditt ISK beror alltså inte på hur mycket vinst du har gjort eller vilken avgift du har betalat. Skatten beräknas istället enligt schablon på ett kapitalunderlag som baseras på värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal samt värdet av nya insättningar och överföringar som gjorts till kontot under året.

Kapitalunderlaget räknas fram som ett genomsnitt av värdet på ditt konto i början av varje kvartal, dvs. den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober, plus de insättningar eller överföringar som har gjorts under året till ditt konto där kapitalet inte tidigare har funnits på ditt ISK. Dessa värden läggs alltså ihop och divideras med fyra och benämns som ditt kapitalunderlag.

Ditt kapitalunderlag multipliceras med en schablonränta vilken består i statslåneräntan per den 30 november året innan plus en (1) procentenhet. Produkten av denna uträkning benämns schablonintäkt och kommer att vara förtryckt i din deklaration. På din schablonintäkt ska du betala 30 procent skatt.

Skulle statslåneräntan ligga på minus blir schablonräntan som ditt kapitalunderlag ska multipliceras med, automatiskt 1,25 procent. ISK-skatten kan därför som lägst bli 30 procent multiplicerat med 1,25 vilket blir 0,375 procent. Skattesatsen är alltid densamma för alla som sparar i ISK och den bestäms på årsbasis.

Läs mer hos Skatteverket

Bli kund och öppna ISK här

Räkneexempel

Du öppnar ett investeringssparkonto den 1 januari 2020 sätter in 10 000 kronor. Din värdeökning är 2 100 kr första kvartalet. 1 april 2020 är ditt värde 12 100 kronor. Du gör en insättning under kvartalet på 500 kronor. Värdeökningen är 900 kronor under andra kvartalet. Den 1 juli är ditt värde 13 500 kronor. Du gör en insättning på 2 500 kronor. Din värdeökning är 1 500 kronor under tredje kvartalet (värdeförändringen för fjärde kvartalet syns först nästa skatteår).

Värde på kontot vid kvartalets början
Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet Fjärde kvartalet
10 000 12 100 13 500 17 500
Insättningar under kvartalen
10 000 500 2 500 0
Genomsnitt av tillgångar samt insättningar och överföringar under kvartal 1-4: 16 525
16 525 x 1,25 % = 206,56
Schablonintäkten som kommer att vara förtryckt i din deklaration är alltså 206,56 kronor.
206,56 x 30 % = 61,97
Skatten på ditt investeringssparkonto kommer att bli 61,97 kronor.

 

Vill du byta från fondkonto till ISK?

Ett byte från fondkonto till ISK innebär rent skattemässigt att dina andelar på fondkontot säljs. Du beskattas då på din eventuella vinst. Logga in och byt till ISK

Så beskattas sparande via fondkonto

Sparande via fondkonto beskattas i samband med att en försäljning genomförs och en eventuell vinstskatt realiseras. Den eventuella skattegrundande vinsten rapporteras in av oss till Skatteverket och kommer att finnas förtryckt på din deklaration för aktuellt år. På denna vinst betalar du 30 procent i vinstskatt. Utöver den beskattning som sker vid en försäljning sker också en schablonbeskattning årligen baserat på ditt fondkontos ingångsvärde för aktuellt år.

Bli kund och öppna fondkonto här