Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Hur bidrar Didner & Gerges fonder till FN:s Globala mål?

Den 25 september 2015 antogs FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Globala målen, Sustainable Development Goals). Världen har i och med detta enats om en affärsplan för framtiden, och vi behöver tillsammans göra en kraftansträngning för att till år 2030 uppnå målet att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Som fondbolag har vi ett relativt litet direkt miljöavtryck, men genom att låta hållbarhet genomsyra våra investeringsbeslut kan vår inverkan bli desto större.

Vi har valt att koncentrera oss på fyra av de globala målen:

FN:s Globala mål 3
FN:s Globala mål 3: God hälsa och välbefinnande

Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha goda möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Hur bolagen vi investerar i arbetar med arbetsmiljöfrågor, de anställdas säkerhet och personalomsättning är något som våra förvaltare integrerar i sin analys av bolaget. Det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, men även för att minimera de finansiella risker som kan uppkomma om företaget inte sköter sig på dessa punkter.

Vi anser att samhällsengagemang är viktigt och har bland annat valt att samarbeta med en av världens mest framstående biståndsorganisationer – Läkare utan gränser. Fondbolaget har även sponsrat Team Rynkeby till förmån för Barncancerfonden.

Läs mer om vårt samhällsengagemang

FN:s Globala mål 10
FN:s Globala mål 10: Minskad ojämlikhet

Vi ska arbeta för att jämställdhetsfrågor lyfts fram och medvetandegörs. Vi ska kartlägga risker för diskriminering och vidta lämpliga åtgärder i alla delar av verksamheten. För oss gäller det bl.a. arbetsmiljö, lönesättning, utbildning, rekrytering, samt möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap. Detta är också viktiga faktorer i våra investeringsbeslut. Vi vill att de bolag vi investerar i ska ha samma grundvärderingar som oss, och att även de arbetar för att jämställdhetsfrågor lyfts fram och medvetandegörs.

FN:s Globala mål 9
FN:s Globala mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Utgångspunkten i vår investeringsfilosofi är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare, samt långsiktigt hållbara affärsmodeller. Vi prioriterar investeringar i företag verksamma inom exempelvis vattenrening, vatten- och solkraft eller elbilar.

FN:s Globala mål 13
FN:s Globala mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatfrågan är extremt viktig ur ett ansvarsfullt och långsiktigt perspektiv. Vi strävar alltid efter att hitta bolag som inser vikten av att hushålla med resurser och minimera risker. Den finansiella sektorn har ett relativt lågt klimatavtryck, men genom att beakta hållbarhet i investeringsbeslut kan dess inverkan bli stor. Våra fonder exkluderar bolag som är involverade i fossila bränslen och på så sätt undviker vi verksamheter som har stor direkt negativ klimatpåverkan.