Hoppa till innehållet

30 sep 2022

Hållbarhetsanalytiker till Didner & Gerge Fonder

TILLSATT. Som hållbarhetshetsanalytiker hos Didner & Gerge kommer du att analysera och skapa underlag för investeringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv och följa upp bolag i Sverige och hela världen. Du kommer att ha en viktig roll i vårt arbete som aktiva ägare och i att utveckla Didner & Gerges hållbarhetsarbete. Didner & Gerge Fonder grundades i Uppsala 1994, som ett av Sveriges första fristående fondbolag. Kännetecknande för oss är aktiv förvaltning, långsiktighet och fokus på bolag. Vi förvaltar ca 50 miljarder kronor åt privatkunder, institutioner och företag. Våra drygt 30 medarbetare arbetar på huvudkontoret på Dragarbrunnsgatan i Uppsala och filialen i Södra Kungstornet i Stockholm. Läs mer om oss här. Rollen som hållbarhetsanalytiker är bred, men har hela tiden hållbarhet i fonderna i fokus.  Du kommer att arbeta strategiskt med bolagsanalys ur ett hållbarhetsperspektiv i nära samarbete med våra portföljförvaltare. I arbetsuppgifterna ingår också att tillsammans med ansvarig för regelefterlevnad och hållbarhet utveckla fondbolagets hållbarhetspolicy och ta fram den årliga hållbarhetsrapporten och annan information om hur vi arbetar med hållbarhet. En viktig del av arbetet är att bidra till att vi efterlever det vi lovat våra kunder i hållbarhetspolicyn, vilket bland annat innefattar screening av alla portföljbolag och löpande uppföljning av fondernas hållbarhetsrisker.

Arbetsuppgifter i urval:

  • Analysera investeringar och följa upp innehav i våra fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  • Delta i möten med professionella investerare.
  • Bistå förvaltarna i deras engagemang och dialog med bolagen i hållbarhetsfrågor.
  • Bistå förvaltarna med röstning på bolagsstämmor.
  • Monitorera och utvärdera bolag utifrån Didner & Gerges hållbarhetskriterier med hjälp av olika informationskällor, bland annat externa ESG-dataleverantörer.
  • Utveckla policys och rutiner och medverka i löpande rapportering kopplat till EU:s ramverk för hållbara investeringar.
  • Ansvara för rapportering och kommunikation om fondbolagets hållbarhetsarbete till olika intressenter, såsom investerare, styrelse och kolleger.
  • Ansvara för den årliga Svanenrapporten.

Din utbildning och erfarenhet

Vi tror att du har en utbildning och/eller erfarenhet inom ekonomi, finans, revision eller juridik där du under de senaste åren har arbetat mer fokuserat med EU:s hållbarhetsregelverk (SFDR och taxonomin). Arbetet ställer krav på hög kommunikations- och presentationsförmåga i tal och skrift och mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av bolags-/ESG-analys är meriterande. Därutöver är det meriterande om du har kunskap om investeringsverksamhet eller tidigare erfarenhet av hållbarhetsarbete i finansbranschen.

Dina egenskaper

Som hållbarhetsanalytiker behöver du vara initiativtagande. Du tycker om att bygga relationer med våra kunder och ser samverkan som en viktig del i ditt arbete. Du delar med dig av dina kunskaper och hittar gemensamma lösningar för att uppnå bästa resultat. För att trivas behöver du ha en hög grad av integritet, affärsmässighet och en god samordningsförmåga. Arbetet kräver att du kan ta ansvar för genomförande och uppföljning av projekt. Det är därför viktigt att du har en hög grad av planerings- och analytisk förmåga och kan organisera och strukturera ditt arbete.

Det här erbjuder vi dig

Didner & Gerge är ett anrikt och innovativt fondbolag, grundat i Uppsala 1994. Kännetecknande för oss är aktiv förvaltning, långsiktighet och fokus på bolag. Vi förvaltar omkring 50 miljarder kronor åt privatkunder, institutioner och företag. Våra drygt 30 medarbetare arbetar på huvudkontoret på Dragarbrunnsgatan i Uppsala och filialen i Södra Kungstornet i Stockholm. När du arbetar hos oss blir du en del av en organisation med en stark företagskultur, engagerade medarbetare, stiliga kontor, tilltalande förmåner, snabba beslutsvägar, entreprenöriell anda och kreativitet. Vi har en hög ambitionsnivå i vårt hållbarhetsarbete och i rollen som hållbarhetsanalytiker blir du därför en central person i verksamheten. Du har också stor möjlighet att utveckla ramarna för arbetet i ett tidigt skede. Tjänsten är en tillsvidareanställning och du kommer att arbeta både på vårt huvudkontor i Uppsala och vår filial i Stockholm. Hybridarbete är möjligt.

Vill du veta mer om tjänsten som hållbarhetsanalytiker?

Hör av dig till Åsa Eklund, ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet på tel. 018-640 548.

Välkommen med din ansökan!

Skicka ditt cv och personligt brev till rekrytering@didnergerge.se. Sista ansökningsdag är den 24 oktober 2022. Intervjuer sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse.