Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet samt för webbanalys och annonsering. Läs mer om hur vi använder kakor (cookies) här.

Det går bra att flytta ditt sparande mellan våra fonder. För att flytta hela eller delar av ditt innehav mellan våra fonder måste en försäljning ske. Skatteverket betraktar ett byte som en försäljning respektive ett köp, vilket betyder att en eventuell vinst eller förlust realiseras.

Om du vill byta mellan fonderna ska du använda blanketten nedan gällande inlösen av fondandelar. Under rubriken ”Bankuppgifter för utbetalning” anger du istället för bankuppgifter, den fonden som du vill byta till. Försäljningslikviden betalas då inte ut till dig som andelsägare utan transaktionen mellan fonderna genomförs av oss och du erhåller fondandelar i den önskade fonden.

Det går också att använda den digitala inlösenblanketten som du finner under Blanketter på Mina sidor när du har loggat in. Under Banknamn, skriv ”Fondbyte Aktiefond” om du önskar byta till Aktiefonden (”Fondbyte Global” för byte till Globalfonden etc.). Ange 0000 som clearingnummer och 00000000 som kontonummer.

Byte av fond följer de vanliga rutinerna för inlösen och köp. För att vi ska kunna göra en försäljning av dina fondandelar till aktuell dags slutkurs behöver din underskrivna blankett vara oss tillhanda senast klockan 16.00. Återköp av den fond du önskar byta till, sker då dagen efter.

Vi tar inte ut någon uttagsavgift vid byte mellan våra fonder.

Använd blanketten nedan för att lösa in och begära byte mellan våra fonder.


Blankett för inlösen av fondandelar