Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Det går bra att flytta ditt sparande mellan våra fonder. För att flytta hela eller delar av ditt innehav mellan våra fonder måste en försäljning ske. Skatteverket betraktar ett byte som en försäljning respektive ett köp, vilket betyder att en eventuell vinst eller förlust realiseras.

Om du vill byta mellan fonderna ska du använda blanketten nedan gällande inlösen av fondandelar. Under rubriken ”Bankuppgifter för utbetalning” anger du istället för bankuppgifter, den fonden som du vill byta till. Försäljningslikviden betalas då inte ut till dig som andelsägare utan transaktionen mellan fonderna genomförs av oss och du erhåller fondandelar i den önskade fonden.

Byte av fond följer de vanliga rutinerna för inlösen och köp. För att vi ska kunna göra en försäljning av dina fondandelar till aktuell dags slutkurs måste vi från dig ha fått in en underskriven begäran om inlösen innan kl. 16.00 samma dag. Återköp av den fond du önskar byta till, sker då dagen efter.

Vi tar inte ut någon uttagsavgift vid byte mellan våra fonder.

Använd följande blankett för att lösa in och begära byte mellan våra fonder:


Blankett för inlösen av fondandelar