Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Ekonomisiten Aktiekunskap har intervjuat Lars Johansson och Henrik Andersson som förvaltar den Svanenmärkta aktiefonden Didner & Gerge Global. I intervjun berättar förvaltarna bland annat om de kluster som fonden investerar i:

– Vi söker bolag som vi kan äga över en längre tidshorisont, vilket vi utöver attributen ovan anser oss öka möjligheten för om de är verksamma inom segment som gynnas av strukturella drivkrafter. Översiktsmässigt är därför portföljstrukturen indelad i fem investeringskluster: Digitala produkter och tjänster, Kapitalallokerare, Hälsovård & medicinteknik, Miljö- & energiteknik samt Varumärken. Vi har också ett ”undersegment” till dessa kluster som vi kallar New ventures, där vi investerar i bolag i tidig fas i något av ovan kluster, där riktningen är tydlig och bolagets särställning med hög sannolikhet är beständig och förbättrande men är i ett tidigare skede rent finansiellt givet stora investeringar i framtida tillväxt. Även om vi investerar i bolag i dessa kluster så är det alltid bolagets egenskaper och värdering i sig som driver investeringen, inte klustret som sådant.

Lars Johansson och Henrik Andersson
Lars Johansson och Henrik Andersson

Läs hela intervjun här