Hoppa till innehållet

Kort om Resilient World Small Cap

Vår nya fond innehåller noggrant utvalda småbolag från hela världen. Det är en tydligt aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav. Bolagen har resilienta och anpassningsbara affärsmodeller och befinner sig i områden med strukturell tillväxt.

Se filmen

Här presenterar Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson sin nya satsning RESILIENT WORLD SMALL CAP.

Hållbarhet

Alla bolag i fonden har en positiv påverkan och bidrar till att lösa hållbarhetsutmaningar. Dessutom kommer förvaltarna engagera sig i bolagen för att påverka bolagen att bli ännu bättre i vissa frågor. Bolagen i fonden är kopplade till tre övergripande investeringsområden med stark strukturell tillväxt och värdeskapande: 

  1. miljöutmaningar såsom energieffektivitet och vattenhantering
  2. motståndskraftiga samhällen, där teknologisk utveckling och cirkulär ekonomi ingår
  3. hälsa och ökat välbefinnande, med teman som hälso- och sjukvårdsbolag och bolag som bidrar till social och finansiell delaktighet. 

Fonden arbetar med en egenutvecklad hållbarhetsmodell där varje bolag utvärderas utifrån ett antal bestämda kriterier.

Förvaltare

Linn Hansson och Jessica Eskilsson Frank förvaltar den nya fonden Resilient World Small Cap. Linn och Jessica har tillsammans närmare 40 års erfarenhet av globala aktier och en framgångsrik historik som förvaltare.

Förvaltare Didner & Gerge Resilient World Small Cap Linn Hansson och Jessica Eskilsson Frank