Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Börsåret 2021 startade optimistiskt, men osäkerheten tilltog i slutet av januari med oro för virusmutationer och vaccintillgång. Didner & Gerges fonder fortsatte att utvecklas stabilt under månaden. Förvaltarna ser även fortsättningsvis långsiktigt goda utsikter i portföljerna, och flera av bolagen ser ut att kunna få ett lyft när smittspridningen avtar och restriktionerna så småningom hävs.

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond steg med 2,1 procent i januari, medan jämförelseindex steg med 2,5 procent. Fondens positioner i Atlas Copco, Volvo och Getinge bidrog mest positivt till utvecklingen, medan Bravida, Hexagon och Embracer drog ner.

Aktiefonds innehav i verkstadsbolaget Sandvik gynnades av att återhämtningen i industrin fortsatte i god takt under fjärde kvartalet 2020. Bolaget levererade ett starkt resultat och förbättrade rörelsemarginalen till nya rekordnivåer. Dess affär inom gruvutrustning visade en fin tillväxt i orderingång, och portföljförvaltarna bedömer att det finns god potential för denna division under många år framöver.

Även medicinteknikbolaget Getinges rapport togs väl emot av marknaden. Förbättringsarbetet i koncernen fortgår och det finns flera intressanta tillväxtinitiativ.

Klädjätten H&M, däremot, tappade på rapporten men förvaltarna ser goda förutsättningar för en positiv marginalutveckling för bolaget när pandemirestriktioner och nedstängningar dras tillbaka.

Aktiefond tog in två nya bolag i portföljen i januari: den ledande laxproducenten Bakkafrost och hygien- och hälsobolaget Essity. Bakkafrosts kvalitetslax som odlas i Färöarna och Skottland säljs till stor del till premiumrestauranger, ett segment som gått svagt under covid-19 men som har förutsättningar att återhämta sig snabbt.

Essitys pågående interna förbättringsarbete inriktar sig på fler premiumprodukter med högre lönsamhet. Aktien har handlats på låga nivåer delvis på grund av en oro för stigande råvarupriser. Delar av bolagets verksamhet har påverkats negativt av pandemin, och kan gynnas när pandemirestriktionerna avtar, både på grund av en högre aktivitetsnivå och ett ökat hygienfokus. Förvaltarna bedömer att aktien är fortsatt attraktivt värderad på nuvarande nivåer givet de långsiktiga utsikterna.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden sjönk 0,9 procent i januari, något bättre än jämförelseindex som sjönk 1,3 procent. Fonden stärktes av kursutvecklingen i Elanders, Pexip och Recipharm. Bland andra Coor, Vitec och Sbanken drog ner.

Videokonferensbolaget Pexip utvecklades starkt under januari, drivet av ytterligare en stark siffra för de återkommande intäkterna, som bedöms ha ökat med 73 procent under fjolårets sista kvartal. I januari tillkännagavs dessutom ett samarbete med Logitech där Pexips mjukvara kommer att integreras med en ny generation av kameror från Logitech. Under januari ökade optimismen om bolagets långsiktiga tillväxtmöjligheter, och aktien steg med 28 procent under månaden.

Tryck- och logistikkoncernen Elanders aktie steg med 19 procent i januari, efter ett starkt bokslut som befäste bilden av ett bolag som hanterat pandemin ytterst väl. Resultatet växte med 51 procent då försäljningen kopplad till e-handel gick starkt, samtidigt som efterfrågan från fordonsindustrin ökade. Det framstår som att den starka marginalnivå som Elanders uppvisade under den andra halvan av 2020 är ett nytt golv för bolaget i termer av lönsamhet, och med denna slutsats som utgångspunkt framstår värderingen inte som ansträngd trots den starka kursutvecklingen. En avsevärt starkare balansräkning skapar samtidigt möjligheter till förvärv.

Bostadsbyggaren Bonava överträffade marknadens förväntningar med sitt bokslut, och aktien steg med 13 procent under januari. Rapportens glädjeämne var den starka utvecklingen av antalet starter av nya bostadsprojekt.

Tallrik med sushi Laxodling är centralt i Småbolags nya innehav Lerøy  Seafood. Foto: Pixabay

Norska fisk- och skaldjursproducenten Lerøy Seafood Group är ett nytt innehav i fonden. Till skillnad från flera av sina norska kollegor erbjuder Lerøy även produkter direkt till konsumenter, såsom färdigmat. Den absolut viktigaste faktorn för värdeskapande är dock laxodlingen, där Lerøy genomfört ett omfattande investeringsprogram som kommer att förbättra volymutvecklingen under de kommande åren och ge lägre kostnad per kilo. I takt med att pandemin avtar kommer laxpriserna troligen att återgå till historiska snittnivåer. Förvaltarna ser en avsevärd vinstförbättringspotential för Lerøy, som värderas lägre än sektorn i stort, samtidigt som vinstutvecklingen framstår som god.

Under januari ökade Småbolag innehaven i AAK, Lerøy, Patientsky och Hexpol. Innehavet i Recipharm minskades efter den budhöjning som skedde under månaden, och även Sweco och Lagercrantz har trimmats. Fondens sista aktier i Husqvarna såldes i januari.

Läs mer i månadsrapporten

 

Didner & Gerge Global

Globalfonden steg 0,9 procent i januari, något efter jämförelseindex som slutade månaden på 1,5 procent.

Globalförvaltarna inleder året med att reflektera över aktievärdering – som de beskriver som en konst snarare än en vetenskap.

Precis som mycket annat, utvecklas, förändras och anpassas värdering efter företagens verklighet. Att värdet på ett företag handlar om att nuvärdesberäkna kassaflöden är en slutsats som hade hånats och förlöjligats i en annan era. Då handlade det om nettovärdet på tillgångarna. Men Amazon av idag kan inte mätas och vägas på samma sätt som Exxon av igår – helt enkelt därför att metoderna och affärsmodellerna utgår från olika slags värden.

Värdering kommer aldrig att försvinna som allomfattande kraft, skriver de i den senaste månadsrapporten.

Läs mer i månadsrapporten

 

Didner & Gerge Small & Microcap Europa

I januari genererade Didner & Gerge Small and Microcap Europa en avkastning på 2,5 procent, medan jämförelseindex slutade månaden på 1,2 procent.

Månadens bästa bidragsgivare var den svenska mobilspelsutvecklaren MAG Interactive, tyska Atoss Software och den amerikanska husvagns- och husbilstillverkaren THOR Industries. I andra änden hittar vi den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive, italienska Interpump och holdingbolaget Carasent.

MAG Interactive ligger bland annat bakom succéspelet Ruzzle, som laddats ned över 50 miljoner gånger globalt. Spelet Wordzee, som släpptes under 2019, har goda förutsättningar att bli bolagets bästa lansering någonsin och har under 2020 bidragit starkt till att öka intäkterna per spelare.

Mjukvarobolaget ATOSS produkter används för att mäta och optimera bemanning. Det helt molnbaserade programmet Crewmeister växer mycket snabbt. Under 2020 ökade ATOSS intäkterna och vinsterna för 15:e året i rad. Det är en imponerande historik, inte minst med tanke på att koncernen under de senaste fem åren samtidigt ställt om sin nyförsäljning från ett licens- till ett prenumerationsbaserat erbjudande.

THOR-koncernen har visat vinst varje år sedan bolaget grundades 1980. Detta trots periodvis mycket stora slag i efterfrågan. En viktig förklaring till att Thor kunnat försvara sin lönsamhet under alla dessa år är en mycket flexibel produktionsapparat. Thor har även genom sin historia löpande genomfört ett stort antal företagsköp. I början av 2019 förvärvade koncernen tyska Erwin Hymer Group, som är en av de största aktörerna i Europa.

Läs mer i månadsrapporten

 

Didner & Gerge US Small & Microcap

US Small & Microcap var upp 1,7 procent i januari, med särskilt goda bidrag från bland andra specialförsäkringsbolaget Palomar, fertilitetsbehandlingsbolaget Progyny och medicinteknikbolaget Novanta.

Med sin egenutvecklade teknik och automatiserade process kan Palomar erbjuda mer flexibla och mer fördelaktigt prissatta försäkringsprodukter än vad traditionella försäkringsbolag kan göra.

Progyny är ett ledande bolag inom förmånsbaserad fertilitetsbehandling och rådgivning. Bolaget växer till följd av att fler väljer att skaffa barn senare i livet samt att förmånen ger arbetsgivaren en konkurrensfördel i jakten på att hitta och behålla anställda. Progynys databaserade modell skräddarsyr individanpassade behandlingar. Modellen ger ett bättre resultat till en lägre kostnad än hos konkurrenter. Bolaget får höga betyg från de som använder tjänsten vilket även visar sig i en nära 100% kundlojalitet hos de företag som har avtal med Progyny.

Novanta är en ledande global leverantör av kritiska komponenter och delsystem till utrustning inom hälsovårds- och tillverkningsindustrin. Efterfrågan av bolagets produkter gynnas av en strukturell tillväxt inom områden såsom DNA-sekvensering, robotkirurgi och lagerautomatisering. Bolaget har bra lönsamhet och god finansiell ställning med starka kassaflöden.

Läs mer i månadsrapporten

Få senaste nytt i din inbox – Prenumerera på nyheter från oss!