Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

En relativt stark rapportperiod, vaccinutrullning och stigande långräntor i framförallt USA präglade aktiemarknaderna i februari.

Börserna roterade även i viss mån från ”coronavinnare” till ”coronaförlorare”. För Didner & Gerges fonder var utvecklingen positiv, och både Aktiefonden och Småbolagsfonden överträffade sina jämförelseindex med dryga två respektive tre procentenheter.

Didner & Gerge Aktiefond

Vår svenska Aktiefond genererade 5,1 procents avkastning i februari, och slog sitt jämförelseindex som steg med 3,0 procent under samma period.

Den goda avkastningen drevs av en övervägande del starka rapporter för fjärde kvartalet. Gruvmaskinbolaget Epiroc, spelkoncernen Embracer (se mer info under Småbolag) och den globala klädjätten H&M bidrog mest positivt.

Epiroc har gynnats av gruvindustrins stora intresse för produktivitetsförbättringar, och har goda utsikter för lönsam tillväxt under många år framöver.

Positiv utveckling i februari: H&M
Foto: Fernand de Canne/Unsplash

H&M har utvecklats väl trots pandemistängda butiker i många länder och har stärkt sin konkurrenskraft. Det ambitiösa hållbarhetsarbetet ger också positiva följdeffekter. Förvaltarna ser fortsatt potential att höja lönsamheten och anser att bolaget är väl positionerat för en återöppning av ekonomin.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Småbolag

Med 6,5 procents avkastning under månaden överträffade vår Småbolagsfond sitt jämförelseindex, som steg med 3,5 procent.

Månadens stora vinnare var Embracer som gynnades av tre nya förvärv under månaden. Embracer har därmed blivit Europas största spelkoncern sett till börsvärde.

Fonden gynnades även av den goda kursutvecklingen i verkstadskoncernen Trelleborg och mjukvarubolaget Vitec. Förvaltarna ser positivt på att flera kvalitetsbolag som de ansett vara underskattade av marknaden nu börjar omvärderas. Exempel på detta är tryck- och logistikkoncernen Elanders samt Trelleborg, där det finns stor lönsamhetspotential i däckverksamheten.

Småbolag ökade innehavet i den norska fisk- och skaldjursproducenten Lerøy Seafood, vars värdering ligger långt under branschsnittet. Lerøys rapport överträffade förväntningarna och trots lägre laxpriser har bolaget hållit uppe lönsamheten bättre än konkurrenterna under det pandemipräglade fjolåret.

Under månaden accepterade förvaltarna budet på ett av fondens större innehav, Recipharm, som lämnade portföljen. Innehaven i ÅF Pöyry och Nolato ökades.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Global

Vår Svanenmärkta Globalfond steg 1,7 procent under februari, medan jämförelseindex gick upp 3,2 procent.

Månadens bästa bidrag till avkastningen kom från fondens investeringar i klustret som förvaltarna kallar Kapitalallokerare. Läs mer om fondens kluster i månadsrapporten.

Bäst gick det för fondens största innehav, det kanadensiska försäkringsbolaget Fairfax Financial, följt av Fairfax India. Stark avkastning kom även från försäkringsbolagen Prudential och Markel.

Ett annat av globalfondens kluster är Digitala produkter, där Zebra Technologies, Activision Blixxard och Nexon ingår. Även dessa bolag gav starka bidrag under månaden.

Inom klustret Hälsovård och medicinteknik har förvaltarna tagit in tre nya bolag i portföljen sedan årsskiftet: Icon, verksamt inom klinisk forskning och läkemedelsindustrin, den kinesiska hälsovårdsplattformen Ping An Healthcare & Technology samt det italienska läkemedelsbolaget Recordati. Det senare har en närmast unik affärsmodell som innebär låga risker inom forsknings­ och utvecklingsområdet som även växer inom särläkemedel.

Läs mer i månadsrapporten
Se också Globalförvaltarnas krönika om värdering: Flygande Jakob, manchesterbyxor och värdering

Didner & Gerge Small and Microcap Europa

Vår europeiska småbolagsfond Small and Microcap hade en positiv absolut utveckling under februari och steg 2,1 procent, men såg sig slagen av jämförelseindex som steg 4,8 procent. På tre och fem års sikt ligger Didner & Gerge Small and Microcap Europa före index med god marginal.

Några av de bästa bidragen till fondens utveckling kom från två svenska spelutvecklare: Embracer och MAG Interactive. Det senare bolaget är bland annat känt för succéspelet Wordfeud, som laddats ner över 50 miljoner gånger av användare över hela världen. Storbritanniens största tillverkare av heltäckningsmattor, Victoria Plc bidrog också starkt i februari. Sedan 2017 har bolaget breddat sin verksamhet med bland annat kakel och klinkers.

Det tyska mjukvarubolaget Atoss Software samt två spelutvecklare drog ner resultatet under månaden; svenska Paradox Interactive och brittiska Sumo Group.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge US Small and Microcap

Den amerikanska småbolagsfonden US Small and Microcap var upp 5,7 procent i februari. Bland fondens bästa bidragsgivare under månaden finns verkstadsbolaget Advanced Drainage Systems, fastighetsrådgivaren Colliers och verkstadsbolaget Kadant.

Advanced Drainage Systems är en marknadsledande tillverkare av plaströr och septiktankar för hantering av dag­ och avloppsvatten. Förvaltarna anser att regleringar och ökad efterfrågan på mer hållbara lösningar kommer att gynna bolagets tillväxt under lång tid framöver. Skalfördelar och god kostnadskontroll möjliggör stigande marginaler och starka kassaflöden.

Positiv utveckling i februari: kontorsfastighet
Fastighetsrådgivaren Colliers är en av US Small and Microcaps största innehav. Fastighetstransaktioner blir i allt större utsträckning globala, något som kan gynna etablerade aktörer såsom Colliers. Foto: William Bayreuther/Unsplash

Colliers, som är ett av fondens största innehav, rapporterade starkare siffror än förväntat för det fjärde kvartalet 2020. Colliers differentierar sig genom sin entreprenörsdrivna kultur och betydande delägarskap bland de anställda. Fastighetstransaktioner blir i allt större utsträckning globala, vilket ger goda möjligheter för etablerade aktörer som Colliers att ta marknadsandelar.

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas hospis­- och rörmokeribolaget Chemed och specialförsäkringsbolaget Palomar.

Läs mer i månadsrapporten

Här hittar du alla fondrapporter