Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Inte en helt vanlig globalfond under ett inte helt vanligt år: Henrik Andersson och Lars Johansson berättar om den Svanenmärkta Globalfondens tydliga hållbarhetsfokus, bolag i portföljen och om sina arbetssätt. Därefter samtalar förvaltarna med våra grundare Henrik Didner och Adam Gerge. Samtalet fokuserar på hållbarhet och företagskultur, och hur det kan vara lönsamt på sikt.

Filmen är del i en serie filmer om året 2020 med Didner & Gerge, som vi har spelat in istället för vår årliga fysiska andelsägarträff.

Se filmen här: