Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Didner & Gerges Svanenmärkta Globalfond intervjuas om sin syn på hållbarhet i Förvaltarbrevet.

Förvaltarna Henrik Andersson och Lars Johansson säger bland annat:

– Vår syn är att hållbarhet bör vara ett långsiktigt tänkande som är en central del i bolagets strategi och uppförande med syfte att göra företaget mer konkurrenskraftigt över en längre horisont. Då detta rimligen är aktieägarnas mål också finns inget motsatsförhållande. Detta bör ske samtidigt som anställda, kunder, miljö och samhälle inte drabbas utan snarare gynnas. (Detta är dock inte synen hos samtliga aktörer på finansmarknaden.)

Henrik Andersson och Lars Johansson
Henrik Andersson och Lars Johansson förvaltar Didner & Gerge Global.

Läs också: Globalförvaltarnas krönika om Hållbarhet – Modeord eller Mission?

Nya medarbetare på Didner & Gerge

2021-03-12

Didner & Gerge har nyligen rekryterat Sara Eriksson till administrationsavdelningen och Anna Marcus som ny kommunikationschef. – Kvalificerad administration och professionell och samordnad kommunikation är viktigt för att vi ska fortsätta vara ett framgångsrikt bolag. Jag är mycket glad över de starka rekryteringar vi har gjort i år som innebär värdefulla tillskott till Didner & … Continued

Läs mer

Positiv utveckling – Månadsrapporter för februari

2021-03-12

En relativt stark rapportperiod, vaccinutrullning och stigande långräntor i framförallt USA präglade aktiemarknaderna i februari. Börserna roterade även i viss mån från ”coronavinnare” till ”coronaförlorare”. För Didner & Gerges fonder var utvecklingen positiv, och både Aktiefonden och Småbolagsfonden överträffade sina jämförelseindex med dryga två respektive tre procentenheter. Didner & Gerge Aktiefond Vår svenska Aktiefond genererade … Continued

Läs mer

Enklare att granska hållbara finansiella produkter

2021-03-11

En ny EU-förordning ska reglera det snabbt växande utbudet av hållbara finansiella produkter. Investeringar i hållbara tillgångar har vuxit kraftigt det senaste decenniet. Enligt fondanalysföretaget Morningstar ökade antalet tillgängliga hållbarhetsfonder i USA med 30 procent bara under 2020.* Sedan 2010 har utbudet fyrfaldigats. Även i Europa har utbudet ökat explosionsartat, och under 2020 slog europeiska … Continued

Läs mer