Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

I filmen nedan presenterar förvaltarna av vår globalfond två stycken bolagsexempel från sin fond.

Brookfield Renewables som är ett världsledande bolag inom förnyelsebarenergi. Världen ska ställas om till koldioxidfri energiproduktion. Investeringsbehoven är enorma och Brookfield Reenewables är väl positionerade med sin långa erfarenhet redan gjorda stora investeringar. NRI, Nomura Research Institute, är ett japanskt konsultföretag som är som en kombination av SAP, CapGemini och McKinsey.