Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Det blev ett händelserikt första kvartal med en stark utveckling på de globala aktiemarknaderna och rally på Stockholmsbörsen. Riskaptiten bland investerare ökade i takt med att allt fler konjunktursignaler nu pekar uppåt. Samtliga Didner & Gerges fonder genererade en positiv avkastning under kvartalet, och i mars överträffade tre av fem fonder sina respektive jämförelseindex.

Aktiefond

Med god draghjälp från främst Atlas Copco, Hexagon och Husqvarna var Didner & Gerge Aktiefond upp 8,0 procent i mars. Jämförelseindex var upp 8,2 procent under samma period. För kvartalet har Aktiefond stigit med 15,9 procent och jämförelseindex med 14,3 procent.

För industribolag fortsätter återhämtningen i de flesta avseenden i god takt. Flera av fondens större innehav som Atlas Copco, Epiroc, Hexagon och Volvo är väl positionerade för att spela viktiga roller med avseende på både digitalisering och minskad klimatpåverkan för industrin, vilket är trender som kan förväntas tillta i styrka de kommande åren.

Ett antal innehav i fonden, däribland H&M, Getinge och GN Store Nord har drabbats av pandemin i delar av verksamheten, men har stärkts både kommersiellt och effektivitetsmässigt under pandemin. I ett läge där uppdämd efterfrågan återvänder bör de ha goda möjligheter att överraska positivt.

Aktiefond
Foto: copyright Husqvarna Group.

På samma sätt har bland andra Thule, Husqvarna och Dometic fortsatt gynnas positivt av att mer tid tillbringas i och nära hemmet. Dessa bolag har nått nya användare, ökat onlineförsäljning, utvecklat sina kanaler direkt till konsument, stärkt balansräkningar och kommer fortsatt att gynnas av låga lagernivåer och gynnsam prissättning under en tid framöver. Även om den tillfälliga efterfrågeökningen säkerligen reverseras så småningom bör bestående positiva effekter kvarstå.

Läs mer i månadsrapporten ->

Global

Didner & Gerge Global var upp med 7,6 procent i mars, medan jämförelseindex var upp 6,5 procent.  För kvartalet är fonden upp 10,4 procent, något efter jämförelseindex som var upp 11 procent under samma period.

Månadens bästa bidragsgivare var Fairfax Financial, Centene, Brookfield Asset Management samt Prudential. Generellt sett har innehaven inom klustret Kapitalallokerare utvecklats väl under året efter att möjligen ha behandlats på ett lite väl styvmoderligt sätt av marknaden.

Förvaltarna har under det senaste året jobbat aktivt med fondens exponering mot bolag vars verksamheter de anser kommer gynnas än mer av de krafter som sattes i rullning i och med coronavirusets utbrott: välskötta bolag inom hälsa- och medicinteknik, digitalisering samt miljö- och energiteknik.

Till dessa hör den kanadensiska ingenjörskonsultfirman Stantec med fokus på infrastruktur, byggnader, vatten, energi och miljö. Amerikanska Icon Plc är verksamma inom klinisk forskning och en viktig partner till världens biotech- och läkemedelsföretag. Italienska specialläkemedelsföretaget Recordati har bland annat verksamhet inom särläkemedel (orphan drugs).

Under mars månad investerade Globalfonden även i Ameresco, ett amerikanskt bolag med inriktning på design, installering och ägande av miljövänliga energilösningar åt kunder.

Läs mer i månadsrapporten ->

Småbolag

Småbolagsfonden steg 5,6 procent i mars, och slog jämförelseindex som steg 4,9 procent. För kvartalet är fonden upp 11,5 procent medan jämförelseindex stannade på 7,1 procent.

I mars gynnades fonden särskilt av kursutvecklingen i industrikoncernen Lagercrantz, reservdelsgrossisten Mekonomen och fastighetsservicebolaget Coor.

Lagercrantz kurs fick ett lyft av en strategiuppdatering där man meddelade en målsättning om att nå 1 miljard i vinst inom fem år. Samtidigt meddelades ett antal interna strukturförändringar i syfte att förstärka gruppen framåt samt en ökad tonvikt på förvärv utanför Norden som bådar gott.

Marknaden för begagnade bilar har varit stark i spåren av pandemin, samtidigt som en rad externa faktorer som valuta och väder gått i Mekonomens riktning under årets första kvartal. Mekonomen har en i grunden stabil verksamhet, och det starka kassaflödet under pandemiåret möjliggör även en fortsatt expansion, förmodligen via förvärv.

Småbolagsfonden deltog som ankarinvesterare i börsintroduktionen av det norska programvaruföretaget Ecoonline och den finska teknikkonsulten Sitowise under månaden. Det som lockar förvaltarna i Ecoonline är bland annat de solida tillväxtförutsättningarna under en lång tid med god lönsamhet. Ecoonlines mjukvara hjälper företag att administrera sin kemikaliehantering och hitta mer miljövänliga alternativ. Ecoonline kan ytterligare driva tillväxt genom att addera mer moduler till sina mjukvaror (vilket redan har börjat ske). Sitowise, som till stor del ägs av sina anställda, värderas betydligt lägre än sina svenska likar samtidigt som debiteringsgrad och organisk tillväxt över tid är minst i nivå med de svenska spelarna. Genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv, ser förvaltarna Sitowise som en långsiktig vinnare.

Under månaden köpte Småbolag även aktier i vitvarutillverkaren Electrolux, som förvaltarna ser som en intressant investeringsmöjlighet på ett par års sikt.

Läs mer i månadsrapporten ->

Small and Microcap

Under mars steg Didner & Gerge Small and Microcap med 6,3 procent, och slog sitt jämförelseindex som steg 5,6 procent. För kvartalet är fonden upp 11,3 procent, en procentenhet efter jämförelseindex.

Ett av de innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var italienska Sabaf, som är världens ledande tillverkare av komponenter till gasspisar. Sabaf har också breddat sitt produktutbud inom gångjärn och elektroniska komponenter till vitvaror, och stärkt sin marknadsposition genom viktiga flerårskontrakt med flera ledande europeiska och nordamerikanska vitvarutillverkare.

Det norska holdingbolaget Carasent och den brittiska dataspelsutvecklaren Sumo Group hörde också till månadens bästa bidragsgivare.

Läs mer i månadsrapporten ->

US Small and Microcap

Didner & Gerge US Small and Microcap hade en positiv utveckling under mars månad. Bland fondens bästa bidragsgivare kan nämnas friluftsbolaget Johnson Outdoors, förpackningsbolaget Aptar och verkstadsbolaget Kadant.

Johnson Outdoors är en ledande tillverkare av utrustning för friluftsliv, främst till sportfiske men också till camping och dykning. Bolaget har kunnat behålla sin ledande marknadsposition inom främst fiskedelen genom ständig produktveckling, hög produktkvalité och bra marknadsföring. Bolaget har en stark bolagskultur och leds idag av grundarens dotter Helen Johnson-Leipold, som har fått flera utmärkelser för sin ledarstil.

Didner & Gerge US Small and Microcap
Johnson Outdoors tillverkar utrustning för bland annat sportfiske. Foto: Unsplash

Aptar, som har en mycket stark marknadsposition inom till exempel astma- och nässpray, gynnas av ökad efterfrågan på mer avancerade förpackningslösningar främst inom hälsovårdssektorn. Bolaget arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete och har ett stort fokus på återvunna material och återvinningsbara produkter. De har en erfaren ledning och har de senaste åren ökat andelen kvinnor i styrelsen samt på ledande befattningar.

Efterfrågan på Kadants utrustning och reservdelar till pappers-, massa- och processindustrin gynnas av en ökad e-handel samt ökad efterfrågan på hållbara material. Kadant är ett välskött bolag med höga kassaflöden och en bra ledning.

Läs mer i månadsrapporten ->

 

Anmäl dig till webbseminarium och hör förvaltarna berätta om utvecklingen live