Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Det senaste året har Didner & Gerge Aktiefond förnyats med en rad bolag som har potential att stärkas under och efter krisen.

Sedan Covid19-utbrottet lamslog världens börser för drygt ett år sedan har Aktiefond stigit 73,6 procent.* År 2020 slutade med en ökning på 16,6 procent, 1,8 procentenheter före index. Hittills i år är fonden upp 15,9 procent och rankas som en av årets bästa Sverigefonder.**

– Vårt fokus är att följa den strategi som gjort fonden framgångsrik historiskt, med ett långsiktigt perspektiv, egen analys, och tydligt aktiv förvaltning. Vi tror att det kan ge goda resultat på sikt, säger Carl Bertilsson, som förvaltar Aktiefond tillsammans med kollegan Simon Peterson.

Aktiefond: bolag som kan stärkas i krisen.
Simon Peterson och Carl Bertilsson

Under fjolårets svallvågor på börsen passade förvaltarna på att ge Aktiefonds portfölj en rejäl vitamininjektion:

– Svängningarna under 2020 gav möjligheter att hitta välskötta men på olika sätt förbisedda bolag till bra pris. Vi såg möjligheter att leta där effekter från pandemin inte riktigt speglas fullt ut. Det innebar lite större förändringar än vanligt, säger Carl.

Läs mer: Didner & Gerges investeringsfilosofi

Bolag som kan stärkas i krisen

Ventilationsbolaget Systemair är en sådan investering som köptes in under förra sommaren. De energibesparingar som bolagets ventilationsanläggningar kan ge, lovar gott i takt med att kraven på fastigheters energieffektivitet ökar. Ventilation har också lyfts fram i samband med pandemin. Samtidigt pågår förbättringsarbete i bilaget som har goda möjligheter att fortsätta ge resultat. Aktiefond har hållt fast i investeringen på grund av dessa möjligheter, som man bedömer inte fullt ut har materialiserats i kursen än.

Under fjolåret köpte förvaltarna också upp sig i H&M, vars kurs var nertryckt under det för detaljhandeln utmanande 2020. Klädjätten har ifrågasatts för sin långsamma omställning och digitalisering, men krisen har skyndat på både kostnadsbesparingar och e-handeln. De kraftfulla åtgärder som bolaget har vidtagit kommer att ge effekt efter pandemin, anser Aktiefonds förvaltare.

H&M:s utestängning från kinesiska onlineplattformar har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Det visar på de svårigheter som finns i Kina, men hållbarhetsarbetet är också en tillgång för H&M som är ledande i sin bransch på området. Detta har även börjat ge kommersiella fördelar i ett starkare erbjudande och lägre finansieringskostnader. På sikt kan det öka ytterligare. Och när världen öppnar upp igen kommer med stor sannolikhet efterfrågan på nya kläder få H&Ms förbättringar att bli synliga.

Se också kvartalspresentationen med Didner & Gerge Aktiefond:

Underskattad medicinteknik

Mot slutet av året tog Aktiefond in medicinteknikbolaget Getinge, vars aktie varit mindre populär en tid. Sedan tre år tillbaka har dock den nya vd:n påbörjat en kulturförändring och förbättringar på en mängd områden. Getinge är verksamt inom flera områden som fått kraftigt ökad betydelse under pandemin, däribland avancerade ventilatorer och ECMO. Det senare är en behandling som håller allvarligt sjuka patienter vid liv samtidigt som deras skadade lungor får tid att återhämta sig. Getinges affärsområde Life Science har exponering mot vaccin och biologiska läkemedel, och därmed mycket goda förutsättningar en tid framöver.

Investerare har börjat oroa sig för att aktien ska falla när smittspridningen avtar och ventilatorer efterfrågas i mindre grad:

– Då riskerar man att missa den underliggande positiva utvecklingen som fortsätter i Getinge. Complianceproblem kan de förhoppningsvis snart börja lämna bakom sig, fokus kan nog flyttas till den positiva samhällspåverkan bolaget har haft under och efter pandemin, och de positiva utsikterna för flera segment där man har mycket starka positioner, invänder Carl.

Digitalisering och minskad klimatpåverkan starkare trender i industrin

Många av bolagen i Aktiefonds portfölj har valts in därför att de har stor möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan. Exempel på detta är Epiroc, som levererar maskiner och infrastruktur till gruvnäringen, och den innovativa och stabila industriklassikern Atlas Copco.

Både Epiroc och Atlas Copco har genom innovation och produktutveckling stora möjligheter att kunna minska sina kunders fotavtryck. Den affärsmässiga kopplingen till att minska utsläpp blir väldigt starkt för de här bolagen, då den absoluta majoriteten av utsläppen genereras från kunders användande av produkter snarare än egna verksamheten. Att de är marknadsledare globalt inom sina verksamhetsområden gör att de spelar viktiga roller och kan få god kommersiell utväxling på sitt hållbarhetsarbete.

I Atlas Copco, som är det största innehavet i Aktiefond, händer också mycket spännande. Företagets vakuumpumpar används bland annat i tillverkningen av halvledare – en komponent som det rått brist på under pandemin. Genom två förvärv 2020 har Atlas Copco breddat sig inom industriautomation. Deras största och mest kända område, kompressorteknik har alltid handlat om energieffektivitet, och kan bli ännu mer relevant under kommande år. Det finns med andra ord goda utsikter för en comeback när världsekonomin vänder.

– Digitalisering av industrinäringen och hållbarhet är ju stora trender som dessa bolag gynnas av och även driver själva, vilket ger dem möjlighet att växa. Flera av våra större innehav är industribolag, där detta är viktiga skäl till att vi äger dessa bolag, säger Carl.

 

Anna S Marcus, kommunikationschef

 

*Avkastning per 31 mars 2021.

** Avkastning per 31 mars 2021. Rankning gjord av Placera, läs mer här.