Våra fonder

Rapporter & Faktablad fonder

Nedan finner du samtliga våra årsrapporter och kvartalsrapporter som givits ut.

 

Rapporter:                                                         Faktablad

Årsrapport 2016                                                          Faktablad Didner & Gerge Aktiefond
Årsrapport 2015
                                                          Faktablad Didner & Gerge Småbolag
Årsrapport 2014                                                          Faktablad Didner & Gerge Global
Årsrapport 2013                                                          Faktablad Didner & Gerge Small and Microcap
Årsrapport 2012                                                          Faktablad Didner & Gerge US Small and Microcap
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010                                                          Norsk KIID Aktiefonden
Årsrapport 2009                                                          Norsk KIID Småbolag
Årsrapport 2008                                                          Norsk KIID Global
Årsrapport 2007                                                          Norsk KIID Small and Microcap
Årsrapport 2006                                                          Norsk KIID US Small and Microcap
Årsrapport 2005                                                          
Årsrapport 2004                                                          English KIID Aktiefonden
Årsrapport 2003                                                          English KIID Småbolag
Årsrapport 2002                                                          English KIID Global
Årsrapport 2001                                                          English KIID Small and Microcap
Årsrapport 2000                                                          English KIID US Small and Microcap
Årsrapport 1999
Årsrapport 1998                                                          Informationsbroschyr
———————————————————-                Informationsbroschyr

Kvartals- och halvårsrapporter

Kvartalsrapport Q3 2017
Kvartalsrapport Q2 2017
Kvartalsrapport Q1 2017

 

Kvartalsrapport Q3 2016
Kvartalsrapport Q2 2016
Kvartalsrapport Q1 2016

 –
Kvartalsrapport Q3 2015
Kvartalsrapport Q2 2015
Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q3 2014
Kvartalsrapport Q2 2014
Kvartalsrapport Q1 2014

Kvartalsrapport Q3 2013
Kvartalsrapport Q2 2013
Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q3 2012
Kvartalsrapport Q2 2012
Kvartalsrapport Q1 2012

Kvartalsrapport Q3 2011
Kvartalsrapport Q2 2011
Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q3 2010
Kvartalsrapport Q2 2010
Kvartalsrapport Q1 2010

Kvartalsrapport Q3 2009
Kvartalsrapport Q2 2009
Kvartalsrapport Q1 2009

Kvartalsrapport Q3 2008
Kvartalsrapport Q2 2008
Kvartalsrapport Q1 2008

Kvartalsrapport Q3 2007
Kvartalsrapport Q2 2007
Kvartalsrapport Q1 2007

Kvartalsrapport Q3 2006
Kvartalsrapport Q2 2006
Kvartalsrapport Q1 2006

Kvartalsrapport Q3 2005
Kvartalsrapport Q2 2005
Kvartalsrapport Q1 2005

Kvartalsrapport Q3 2004
Kvartalsrapport Q2 2004
Kvartalsrapport Q1 2004

Kvartalsrapport Q3 2003
Kvartalsrapport Q2 2003
Kvartalsrapport Q1 2003

Kvartalsrapport Q3 2002
Kvartalsrapport Q2 2002
Kvartalsrapport Q1 2002

Kvartalsrapport Q3 2001
Kvartalsrapport Q2 2001
Kvartalsrapport Q1 2001

Kvartalsrapport Q3 2000
Kvartalsrapport Q2 2000
Kvartalsrapport Q1 2000

Kvartalsrapport Q3 1999
Kvartalsrapport Q2 1999
Kvartalsrapport Q1 1999

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.