Våra fonder

Didner & Gerge Fonder

Vi är aktiva och uthålliga investerare som anser att över tiden kommer det underliggande värdet på ett företag att avspegla sig i aktiepriset.

Att köpa en aktie är för oss detsamma som att köpa en del i ett företag, inte ett värdepapper. Vi tillämpar en aktiv förvaltning av våra fonder. Med en aktiv förvaltning menas vanligen att en portfölj sätts samman efter förvaltarens bästa idéer. I takt med att förvaltaren hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

Motsatsen kan sägas vara en indexförvaltning, eller så kallad passiv förvaltning, dvs portföljen har en sammansättning som i princip motsvarar den börsen har i sin helhet. Det är viktigt att påpeka att aktiv förvaltning inte betyder att aktier köps och säljs i ett hektiskt tempo utan att förvaltarna vågar ta ställning till sina bästa idéer.

Ska en fond över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet. Baksidan är naturligtvis att en aktivt förvaltad fond även kan prestera sämre än index. Det är vår övertygelse att en aktiv förvaltning över tiden har goda möjligheter att överträffa relevanta jämförelseindex till en rimlig risk.

Våra fonder

 • Global

  Didner & Gerge Global använder sig av samma investeringsfilosofi som våra övriga fonder, men den letar lågt värderade kvalitetsbolag världen över.

  Läs mer
 • Aktiefond

  Didner & Gerge Aktiefond passar den kund som har en placeringshorisont på fem år eller mer. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma.

  Läs mer
 • Småbolag

  Didner & Gerge Småbolag får investera i bolag som vid investeringstillfället har ett marknadsvärde som uppgår till max 1 % av den svenska börsens totala värde.

  Läs mer
 • Small and Microcap

  Didner & Gerge Small and Microcap investerar i små och riktigt små bolag. Fonden kan leta bolag över hela världen, men investerar huvudsakligen i Europa.

  Läs mer
 • US Small and Microcap

  Didner & Gerge US Small and Microcap investerar i små och riktigt små bolag. Fonden kan leta bolag över hela världen, men investerar huvudsakligen i USA.

  Läs mer

Utmärkelser

 • Årets Fondbolag 2013

  Didner & Gerge Fonder av Privata Affärer

  Årets Fondbolag 2012

  Didner & Gerge Fonder av Privata Affärer

  Årets Småbolagsfond 2013

  Didner & Gerge Småbolag av Privata Affärer

  Årets Småbolagsfond 2012

  Didner & Gerge Småbolag av Privata Affärer

  Årets Sverigefond 2012

  Didner & Gerge Aktiefond av Privata Affärer

  Årets Sverigefond 2009

  Didner & Gerge Aktiefond av Privata Affärer

  Årets Stjärnförvaltare

  Adam Nyström och Gustaf Setterblad tilldelat av DI och Morningstar:

  - 2013, Guld i kategorin Sverige, små och medelstora bolag
  - 2012, Silver i kategorin Sverige, små och medelstora bolag

  Årets Stjärnförvaltare:

  Henrik Didner och Adam Gerge tilldelat av DI och Morningstar:

  - 2012, Guld i kategorin Sverige, små och medelstora bolag
  - 2009, Silver i kategorin Sverige, stora bolag
  - 2003, Brons i kategorin Sverige, stora bolag
  - 2001, Guld i kategorin Sverige, stora och medelstora bolag
  - 2000, Guld i kategorin Sverige, stora och medelstora bolag

  Citywire rankning av 7000 förvaltare världen över, 2012:

  Adam Nyström och Gustaf Setterblad placerar sig på plats 10. Henrik Didner och Adam Gerge återfinns på plats 51. Tillsammans är dem de fyra högst rankade förvaltarna i norden.

  Årets Sverigefond 2012

  Didner & Gerge Aktiefond av Fondmarknaden

  Equity Sweden 2009

  Didner & Gerge Aktiefond, av Lipper Fund Awards

  10 years Equity Sweden 2015

  Didner & Gerge Aktiefond, bästa svenska aktiefond på tioårsresultat av Lipper Fund Awards

  5 years Equity Sweden 2015

  Didner & Gerge Aktiefond, bästa svenska aktiefond på femårsresultat av Lipper Fund Awards

  5 years Equity Nordic 2016

  Didner & Gerge Småbolag, bästa nordiska aktiefond på femårsresultat av Lipper Fund Awards

  10 years Equity Sweden 2016

  Didner & Gerge Aktiefond, bästa svenska aktiefond på tioårsresultat av Lipper Fund Awards

 • Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.