”Våra fonder tål att granskas”

I Dagens Industri skriver Henrik Didner, ordförande i Didner & Gerge fonder, tillsammans med Lannebo fonders ordförande Göran Espelund en debattartikel angående de senaste dagarnas granskning kring aktiv förvaltning. Här kan du läsa debattartikeln i Dagens Indrustri.

 

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.