Stängda fonder den 4/9

Didner & Gerge Global och Didner & Gerge US Small and Microcap kommer att vara stängda för handel den 4/9 då stor del av respektive fonds portfölj handlas på marknader som är stängda.

Samtliga köp- och säljorder som inkommer per detta datum kommer att behandlas efterföljande handelsdag.

Har ni frågor kring detta beslut, vänligen kontakta Didner & Gerge Fonder på info@didnergerge.se eller 018-640 540.

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.