Om oss

Medarbetare

 • Verkställande direktör

  Helena Hillström

  Civilekonom. Fil. mag. med engelska som huvudinriktning, Uppsala Universitet. SwedSec licencieringsprov

 • Grundare

  Henrik Didner

  Fil. dr i företagsekonomi, Uppsala Universitet

 • Grundare

  Adam Gerge

  Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet

 • Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

  Gustaf Setterblad

  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

 • Förvaltare Didner & Gerge Aktiefond

  Adam Nyström

  Ek.mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Stockholms Universitet

 • Förvaltare Didner & Gerge Global

  Henrik Andersson

  Bachelor of science in Finance, University of Nebraska, USA

 • Förvaltare Didner & Gerge Global

  Lars Johansson

  Civilekonom, Handelshögskolan Umeå

 • Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

  Carl Granath

  Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

 • Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

  Henrik Sandell

  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

 • Förvaltare Didner & Gerge Småbolag

  Carl Gustafsson

  Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

 • Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

  Jessica Eskilsson Frank

  Ek. mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Stockholms Universitet

 • Förvaltare Didner & Gerge US Small and Microcap

  Carl Bertilsson

  Civilingenjör, Industriell ekonomi, Lunds Tekniska Högskola

 • Civilekonom

  Johan Wallin

  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

 • Kontrollfunktion, compliance

  Åsa Eklund

  Fil. mag. med företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala Universitet, SwedSec licencieringsprov

 • Kontrollfunktion, compliance

  Sakarias Hamlund

  Jur. kand, Stockholms Universitet

 • Kontrollfunktion, riskfunktion

  Richard Toss

  Master of Science, Financial Economics, Stockholms Universitet

 • Marknadschef

  Michael Eriksson

  Nationalekonom, Uppsala Universitet

 • Försäljningsansvarig tredjepart

  Ludvig Löfving

  Civilekonom, Luleå Tekniska Universitet

 • Chef Administration

  Camilla Karlsson

  Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov

 • Administration

  Josefine Sjölund

  Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov

 • Administration

  Annica Hammarberg

  Gymnasieekonom

 • Administration

  Emma Westlin Forsberg

  Gymnasieekonom, SwedSec licencieringsprov

 • Administration

  Christian Swaij

  Fil. kand. med Företagsekonomi som huvudinriktning, Uppsala Universitet

 • Administration

  Tove Åkerrén

  Ek. kand. med Nationalekonomi som huvudinriktning. Pol. kand. med Statsvetenskap som huvudinriktning, Uppsala Universitet.

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.