Om oss

Externa samarbetsparter

Didner & Gerge Fonder har ett samarbete med de flesta banker och fondkommissionärer på den svenska marknaden.

Huruvida våra fonder erbjuds genom olika former av sparande så som kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto är inte alltid givet. Lättast är att man kontaktar den bank eller förmedlare man vill spara genom och uttrycker en önskan om att få spara i våra fonder via till exempel ett investeringssparkonto.

Fördelar och nackdelar med olika former av sparande är viktigt att man som sparare tar del av innan man bestämmer sig. Vi på Didner & Gerge Fonder erbjuder ingen form av rådgivning och är inte heller skatteexperter, utan vi hänvisar då istället till privata rådgivare eller skatteverket.

Besök gärna någon av nedanstående samarbetspartner för att finna mer information om olika former av sparande.

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.