Om oss

Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsöversikt

Information om UNPRI

UNPRIrapportering 2016

Hållbarhetsprofil Aktiefonden

Hållbarhetsprofil Småbolag

Hållbarhetsprofil Small and Microcap

Hållbarhetsprofil US Small and Microcap

Hållbarhetsprofil Global

Här kan du läsa ytterligare om hur Didner & Gerge Global arbetar med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar

 

Koldioxidavtryck

Vägledning från Fondbolagens förening gällande koldioxidavtryck

PM från Fondbolagens förening gällande koldioxidavtryck

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.