Köpa & Sälja

Sälj fondandelar

Om du vill sälja andelar, även kallat inlösen, måste anmälan om det ske skriftligen och skickas till oss. Denna skriftliga anmälan görs på blanketten Inlösenanmälan, se nedan. Blanketten fylls i, skrivs under och skickas till oss antingen via post, via fax eller inscannad e-post.

Utbetalning av försäljningslikvid

Pengarna från försäljningen av andelarna utbetalas till det bankkonto tillhörande dig som du anmält på Inlösenblanketten. Om en underskriven begäran om inlösen är fondbolaget tillhanda före 16.00 sker försäljningen till samma dags slutkurs. Det innebär att du inte kan begära försäljning till ett framtida datum. Inte heller går det att villkora försäljningen till en viss kurs. Om försäljningsbegäran kommer in efter ovanstående tidpunkter sker försäljning till nästa dags slutkurs. Avräkningsnota skickas normalt till dig dagen efter försäljningen och försäljningslikviden finns sedan på ditt bankkonto efter cirka tre bankdagar.

Inlösen av barns fondandelar

Vid inlösen av barns innehav måste inlösenanmälan undertecknas av båda vårdnadshavarna. Då försäljningslikviden skall gå till ett bankkonto som tillhör andelsägaren ska därför även barn ha ett bankkonto föranmält.

Inlösen av juridisk persons fondandelar (företag)
När det gäller inlösen avseende juridisk person krävs skriftligt bevis på att den som begär inlösen har rätt att göra det, t ex uppvisande av firmateckningsrätt. Vid inlösen av företags/organisationers innehav ber vi därför att du bifogar ett aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.

Blanketter

Ladda ned och skriv ut följande blankett för att lösa in fondandelar: Blankett för inlösen av fondandelar, PDF

Du som kund köper och säljer alltid till en okänd kurs. Därför har våra fonder en bryttid som är satt till klockan 16.00 (13.00 då börsen är öppen halvdag). Det innebär att pengarna måste vara fonden tillhanda innan klockan 16.00 för att man ska få dagens kurs. På samma sätt gäller det att en korrekt försäljningsorder måste vara fondbolaget tillhanda före 16.00 för att man ska få sälja till dagens kurs.

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.