Köpa & Sälja

Pensionssparande

Premiepensionssparande (tidigare hos PPM).

Många har valt någon av våra fonder i premiepensionssparandet. Premiepensionen är den del av den allmänna statliga pensionen som du själv kan styra över. Den hanterades tidigare av Premiepensionsmyndigheten (PPM), men fr o m den 1 januari 2010 administreras den av Pensionsmyndigheten.

Köp och byte till våra fonder i premiepensionssystemet

Om du är intresserad av att köpa eller byta till våra fonder i premiepensionssystemet görs det genom Pensionsmyndigheten. De hanterar all information och köp eller försäljning av andelar. För att köpa våra fonder ska du alltså kontakta dem direkt vilket lämpligen sker genom deras hemsida (http://pensionsmyndigheten.se) eller per telefon 0771-776 776.

Genom att kontakta dem kan du i premiepensionssystemet spara i våra fonder. Våra fonder har följande fondnummer i premiepensionssystemet;

  • Didner & Gerge Aktiefond, fondnummer vid premiepensionsköp: 291 906
  • Didner & Gerge Småbolag, fondnummer vid premiepensionsköp: 140 491
  • Didner & Gerge Global, fondnummer vid premiepensionsköp: 541 235
  • Didner & Gerge US Small and Microcap, fondnummer vid premiepensionsköp: 341 305

Värde- och kontobesked för mitt premiepensionssparande

Då dina premiepensionsplaceringar görs direkt genom Pensionsmyndigheten har vi tyvärr inga uppgifter om dig och ditt sparande i detta system. Du kan således inte se uppgifter avseende din premiepension på kontobesked från oss. Du som som har ett premiepensionssparande i några av våra fonder vet väl att du också kan bli direktkund hos oss! Kontakta oss så skickar vi gärna utförlig rapportering avseende fondernas utveckling till dig.

För att få reda på ditt värde i premiepensionssparandet måste du även här ta kontakt med Pensionsmyndigheten. Det gäller också om du önskar göra byten eller ändringar i ditt premiepensionssparande.

Om du vill veta mer om vad du bör tänka på när du väljer fonder till din premiepension, besök http://www.fondkollen.se. Bakom siten står Fondbolagens förening, en branschorganisation med syfte att tillvarata fondspararnas och fondbolagens intressen. En av föreningens uppgifter är att sprida information om fondsparandet till privatpersoner.

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.