Köpa & Sälja

Månadssparande

Månadssparande i fonder innebär att du fondsparar i våra fonder genom att regelbundet månatligt köpa fondandelar, genom tex autogiro.

Varför månadssparande?

Att månadsspara är ett bra sätt att investera i fonden och innebär viss riskspridning då köp fördelas över tiden. Månadssparande genom tex autogiro skapar kontinuitet i ditt sparande.

Beloppsgräns

Minsta belopp för att lägga upp ett månadssparande i våra fonder är 100 kr per månad.

Tillvägagångssätt för att lägga upp månadssparande

Fyll i blanketten för månadssparande nedan och skicka in den till oss så ordnar vi överföringen. Om denna anmälan är oss tillhanda senast den 15 kommer första uttag att göras samma månad, annars sker första uttag efterföljande månad. Pengarna dras den 28 varje månad. Om pengar saknas på kontot görs inget ytterligare försök. Observera att vi inte skickar dig någon köpnota efter varje köp utan beloppen som sparas redovisas via kontoutdrag för respektive sammanställning som du får varje kvartal. Tänk på att du måste vara registrerad som kund hos oss innan du kan lägga upp ett månadssparande.

Blankett för start eller ändring av månadssparande

Använd blanketten nedan för upplägg av månadssparande eller för ändring av befintligt månadssparande, dvs beloppsändring eller avslut av befintligt månadssparande.
Blankett för månadssparande, PDF

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.