Köpa & Sälja

Köp fondandelar

Köp av andelar i våra fonder. Nedan följer en kort beskrivning av hur du kan köpa andelar i någon av våra fonder.

 

 

A. Att bli ny kund
Om du vill bli ny kund och inte tidigare köpt fonder av oss bör du först ta del av informationen om våra fonder. Läs gärna fondernas faktablad: Aktiefondens faktablad, Småbolagsfondens faktablad, Globalfondens faktablad, Small and Microcaps faktablad och US Small and Microcaps faktablad. För att registrera dig som ny kund måste du sedan genomföra följande steg:

1. Fyll i en anmälningsblankett
Innan första inbetalning sker måste du fylla i en anmälningsblankett. Nedan PDF-blanketter och e-signering används för anmälan.

Anmälan för privatperson eller omyndig person:
Anmälningsblankett för Ny kund, Privatperson, PDF.

Anmälan för myndig privatperson med e-signering:
Anmälningsblankett för Ny kund med Mobilt BankID

Anmälan om du köper för ett företags räkning:
Anmälningsblankett för Ny kund, Juridisk person, PDF

2. Insättning
När du har registrerats som kund skickar vi en bekräftelse till dig med ditt kundnummer och du kan då göra en insättning. Se nedan under Engångsinsättning för tillvägagångssätt och inbetalningsuppgifter.

B. Redan registrerad som kund
Om du redan är befintlig kund och vill köpa fler fondandelar räcker det med att du gör en insättning på Bankgirot för respektive fond. Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss.

1. Engångsinsättning
Med detta syftar vi på köp av fondandelar vid separat tillfälle. Var noggrann med att betala in till rätt bankgironummer beroende på vilken fond du vill köpa fondandelar i.

Köp av fondandelar i:
Didner & Gerge Aktiefond BG: 5923-6356.

Didner & Gerge Småbolagsfond BG: 360-4071.

Didner & Gerge Global BG: 779-1320.

Didner & Gerge Small and Microcap BG: 545-0846.

Didner & Gerge US Small and Microcap BG: 487-6249.

Observera att namn och kundnummer eller person-/organisationsnummer måste anges som meddelande vid insättningen. En bekräftelse på ditt köp skickas dagen efter transaktionens genomförande.

Insatta medel går direkt in på fondernas konto hos förvaringsinstitutet, SEB*.

Du som kund köper och säljer alltid till en okänd kurs. Därför har våra fonder en bryttid som är satt till klockan 16.00 (13.00 då börsen är öppen halvdag). Det innebär att pengarna måste vara fonden tillhanda innan klockan 16.00 för att man ska få dagens kurs. På samma sätt gäller det att en korrekt försäljningsorder måste vara fondbolaget tillhanda före 16.00 för att man ska få sälja till dagens kurs.

 

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.