Köpa & Sälja

Byta fondandelar

Det går bra att byta mellan våra fonder. För att flytta hela eller delar av ditt innehav mellan våra fonder måste en försäljning ske. Skatteverket betraktar ett byte som en försäljning och ett köp, vilket betyder att en eventuell vinst eller förlust realiseras.

Tillvägagångssätt för att byta mellan våra fonder

Om du vill byta mellan fonderna ska du använda blanketten nedan gällande inlösen av fondandelar. Under rubriken ”Bankuppgifter för utbetalning” fyller du istället för bankuppgift i att det gäller köp i den fonden du vill byta till. Försäljningslikviden betalas då inte ut till dig som andelsägare utan transaktionen mellan fonderna genomförs av oss och du erhåller fondandelar i den önskade fonden.

Byte av fond följer de vanliga rutinerna för inlösen och köp. För att vi ska kunna göra en försäljning av dina fondandelar till aktuell dags slutkurs måste vi från dig ha fått in en underskriven begäran om inlösen innan kl 16.00 samma dag. Återköp av den fond du önskar byta till sker då dagen efter.

Vi tar inte ut någon uttagsavgift vid byte mellan våra fonder. Använd följande blankett för att lösa in och begära byte mellan våra fonder: Blankett för inlösen av fondandelar, PDF

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.