Köpa & Sälja

Handla enkelt i våra fonder

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt.

Är du inte kund sedan tidigare så är det viktigt att du följer instruktionerna under Köp fondandelar för att vi ska kunna registrera dig som kund. Inga transaktioner kommer att genomföras innan du blivit registrerad som kund hos oss.

På grund av den nya penningtvättslagen (2009:62) så åligger det oss som fondbolag att uppnå en tillfredställande kundkännedom. Därför behöver vi ibland ställa kompletterande frågor till våra befintliga kunder, eller personer och företag som önskar bli kunder. Önskar du läsa mer om varför, klicka här.

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.