Didner & Gerge US Small and Microcap

D&G US Small and Microcap startade den 31 augusti 2016. Fonden är den femte i ordningen av aktivt förvaltade fonder hos Didner & Gerge Fonder.

Vi använder oss av samma förvaltningsfilosofi som vi gjort sedan vi startade vår första fond 1994.

  • Vårt mål är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex
  • Vi är aktiva och uthålliga förvaltare. Vi styrs inte av börs- eller branschvikter
  • Vi investerar i företag med stabil resultatutveckling och bedömd god långsiktig potential i branscher och på marknader som vi förstår
  • Vi är alltid två förvaltare per fond och baserar våra investeringar på egna analyser
  • Vi har en långsiktig placeringshorisont på minst tre till fem år

Fonden investerar i små och riktigt små bolag på huvudsakligen den amerikanska marknaden. Åtminstone 2/3 av fondens portfölj ska vara investeringar i bolag som har sitt säte i USA. Fonden kan investera i bolag vars marknadsvärde uppgår till som mest 1 % av Stockholmsbörsens värde vid investeringstillfället.

Varför har vi valt att starta en USA-fond?

Utgångspunkten är egentligen densamma som inför alla våra fondstarter; det här är något som vi själva vill investera i. Det finns även många aspekter som talar för USA som marknad på lång sikt:

  • USA är världens mest innovationsdrivna land
  • USA har världens bästa universitet
  • USA har ett bra företagsklimat
  • USA har en hög entreprenörsanda
  • USA har världens största aktiemarknad

Kortfakta om fonden

Startdatum 2016-08-31
Förvaltare Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson
Strategi Aktivt förvaltad aktiefond
Fokus USA, små och riktigt små bolag
Antal innehav ca 30 bolag
Avgift 1,60 %
Jämförelseindex MSCI USA Small Cap Indes Net i SEK

 Klicka här för att information om hur du kan köpa andelar

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.