Didner & Gerge Global

Hållbara investeringar i kvalité, tillväxt och människor

Didner & Gerge Fonder anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi har ett långsiktigt perspektiv när vi investerar och strävar efter att hitta bolag som inser vikten av att hushålla med resurser och minska risker.

Henrik Andersson, förvaltare

Lars Johansson, förvaltare

För oss som förvaltar Didner & Gerge Global är det en central del i investeringsprocessen att noggrant titta på hur bolagen arbetar med dessa frågor. Vår syn är att hållbarhet bör vara ett långsiktigt tänkande som är en central del i bolagets strategi och uppförande för att göra bolaget konkurrenskraftigare över en längre horisont. I det perspektivet gynnas anställda, kunder, miljö, samhälle och i slutänden även aktieägarna.

Vi gör detta för att vi vill och kan. Ett globalt mandat är brett. Det gör att möjligheten att applicera detta tänkande är god utan att begränsa handlingsfriheten. Vi är glada för att vi har det utrymmet och vill använda det till vår fördel.

Vi ser en avkastningsmöjlighet i att arbeta med hållbarhet i vår bolagsanalys. Vi ser inte att vi försakar avkastning till priset av hållbarhet. Tvärtom, vi gör detta för att förbättra avkastningen tack vare ett fokus på hållbarhet. Normalt utgörs 50 procent av ett bolags värde av vinster som ska tjänas mer än tjugo år bort i tiden. Vi tror att konsumenter och andra intressenter kommer fästa allt större vikt vid varumärken med en hållbar profil över den tidshorisonten. En uthålligt hållbar konkurrenskraft utgör en s tor del av avkastningsmöjligheten.

Vi anser att god hållbarhet är en självklar del i en god företagskultur. En stark företagskultur är den starkaste och mest uthålliga konkurrenskraft som finns. Den är starkare än nätverkseffekter, låga kostnader eller innovativa produkter. För dessa är i princip omöjliga utan en god företagskultur i grunden. Det här citatet säger mycket om hur vi ser på hållbart företagande: ’You must deliver a stronger company to the next generation of employees, customers, suppliers, investors, and communities’. Att tänka långsiktigt på hållbarhet är en central del i att göra ett bolag konkurrenskraftigt över en lång tidsperiod. Det är att skapa hållbara affärsmodeller helt enkelt.

Kort Fakta om Didner & Gerge Global

Startdatum 2011-09-28
Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson
Fokus Globalt mandat med stora och små bolag, men med ett tydligt fokus på hållbarhet
Fondförmögenhet (per 2017-03-31) 5 275 MSEK
Dagligt handlad? Ja
Köp eller säljavgift? Nej, endast en årlig avgift på 1,6 %

 

Är du redan kund hos oss idag? Då kan du enkelt köpa andelar i Didner & Gerge Global genom att göra en bankgiroinbetalning till fondens konto. Mer information hittar du här.

Börja gärna prenumerera på vårt nyhetsbrev för mer information om våra fonder och för att ta del av krönikor av våra förvaltare

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.