Didner & Gerge Global

Hållbara investeringar i kvalité, tillväxt och människor

Vi anser att god hållbarhet är en självklar del i en god företagskultur. En stark företagskultur är den starkaste och mest uthålliga konkurrenskraft som finns. Den är starkare än nätverkseffekter, låga kostnader eller innovativa produkter. För dessa är i princip omöjliga utan en god företagskultur i grunden. Det här citatet säger mycket om hur vi ser på hållbart företagande: ’You must deliver a stronger company to the next generation of employees, customers, suppliers, investors, and communities’. Att tänka långsiktigt på hållbarhet är en central del i att göra ett bolag konkurrenskraftigt över en lång tidsperiod. Det är att skapa hållbara affärsmodeller helt enkelt.

 

Läs mer om varför vi anser att bolagskultur kan vara en av de starkaste konkurrenskrafterna ett företag kan äga.

 

Vi gör detta för att vi vill och kan. Ett globalt mandat är brett. Det möjliggör för oss att vara selektiva utan att begränsa handlingsfriheten. Vi är glada att vi har det utrymmet och vill använda det till vår fördel.

Vi ser en avkastningsmöjlighet i att arbeta med hållbarhet i vår bolagsanalys. Vi ser inte att vi försakar avkastning till priset av hållbarhet. Tvärtom, vi gör detta för att förbättra avkastningen tack vare ett fokus på hållbarhet. Normalt utgörs 50 procent av ett bolags värde av vinster som ska intjänas mer än tjugo år bort i tiden. Vi tror att konsumenter och andra intressenter kommer fästa allt större vikt vid varumärken med en hållbar profil över den tidshorisonten. En uthålligt hållbar konkurrenskraft utgör en stor del av avkastningsmöjligheten.

Kort Fakta om Didner & Gerge Global

Startdatum 2011-09-28
Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson
Fokus Globalt mandat med stora och små bolag, men med ett tydligt fokus på hållbarhet
Fondförmögenhet (per 2017-08-31) 5 530 MSEK
Dagligt handlad? Ja
Köp eller säljavgift? Nej, endast en årlig fast avgift på 1,6 %

 

Är du redan kund hos oss idag? Då kan du enkelt köpa andelar i Didner & Gerge Global genom att göra en bankgiroinbetalning till fondens konto. Mer information hittar du här.

Börja gärna prenumerera på vårt nyhetsbrev för mer information om våra fonder och för att ta del av krönikor av våra förvaltare

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.