Årsrapport 2016

Fondernas årsrapport för 2016 är nu färdig. Klicka här för att läsa rapporten direkt. Om du vill komma till sidan där faktablad och tidigare utgivna rapporter finns klickar du här.

Riskinformation: Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes. Kontakta oss på 018-640 540 så skickar vi dig denna information kostnadsfritt.